istock

7 utmanande frågor

Din förvaltning är viktig för din framtid. Ta vårt råd och fråga din förvaltare om följande de sju saker. Svaren du får bör vara självklarheter för alla, men trots det kommer nog endast ett fåtal ge dig raka svar på alla sju frågor.

1. Hur ser din förvaltare på din risk- och avkastningsnivå?

Om din förvaltare resonerar att risknivå endast är proportionen mellan aktie- och räntenivå, bör du överväga en annan förvaltare. Räntor rör sig långsammare än aktier men risk är mer än hastighet. Vill du minska risken i svårnavigerad terräng är trots allt en vaksam guide viktigare än hastigheten du går med.

2. Vad i detalj skall du äga och varför?

Om din förvaltare börjar tala i generella termer som skog, verkstad, USA och Asien så bör du fundera på att avsluta samtalet snabbt. En förvaltare ska kunna sina investeringar i detalj. Med för många innehav är det en omöjlighet.

3. Är din förvaltning byggd för att slå index?

För att kunna slå index måste du ha en aktiv förvaltning med få innehav. För det krävs ett stort förvaltaransvar och möjligheten att noga välja innehav. Det finns inga andra vägar. Se till att din förvaltning är rätt byggd.

4. Får din förvaltare endast bra betalt när denne slår index?

Du skall betala efter prestation. Indexförvaltning bör mer eller mindre vara gratis. Aktiv förvaltning får kosta mycket mer, i rörligt arvode, om den står index, år efter år. Kräv en rörlig avkastningsförsäkring i form av High Watermark.

5. Har du slagit ditt index över tid, inte bara en gång?

Att lyckas mer än ett år är ett långsiktighetsbevis. Vår fond Lancelot Camelot har avkastat nästan dubbelt så mycket som den globala aktiemarkanden sedan starten för mer än 10 år sedan, dvs över två konjunkturcykler. Jämför din förvaltning över konjunkturcykler istället för år så får du något som ger trygghet på riktigt.

6. Kan du sälja när du vill och utan extra kostnad?

Det raka svaret skall vara ja! Här ska du se upp med strukturerade produkter. De låser ofta in din investering. Innehållets värde kan även baseras på godtycke som gör din investering mycket svårinlöst. Försiktigt uttryckt är oddsen att de ska gynna dig mer än säljaren inte på din sida. Undvik alla former av inlåsningar.

7. Har din förvaltare egna pengar investerade i samma saker som du?

Svaret ska ovillkorligen vara ja. Då har du och förvaltaren ett gemensamt mål; att hålla nere kostnaderna och få bästa möjliga avkastning till så låg risk som möjligt. Den här förvaltaren jobbar sannolikt bara med en enda sak; er gemensamma kapitalförvaltning.

Det här är både rimliga och sunda frågor. Du kan möta förvaltare som inte kan svara. Minns då att det inte är frågorna som är problemet. I de fall du hittar en förvaltare som klarat sju av sju möjliga frågor galant så arbetar han eller hon sannolikt på ett renodlat kapitalförvaltningsbolag där du får tillgång till ett helt bolags dedikerade fokus för just ditt bästa.

Ta vårt råd och ställ dessa sju frågor till din förvaltare. Välkommen att jämföra och till oss på Lancelot!