Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Augusti:
  • Lancelot Avalon 361,7% 33,5% 4,5%
  • Jämförelseindex 175,9% 3,5% 3,7%

Om Lancelot Avalon

Lancelot Avalon är vår aktiefond som fokuserar på den svenska marknaden. Lancelot Avalon är aktivt förvaltad och investerar i ca 20 stycken börsbolag med potential att öka kraftigt i värde på lång sikt. Fondens målsättning är att långsiktigt avkasta väsentligt bättre än Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fonden har i normalfallet 100% aktier varav majoriteten investeras i svenska aktier. Investeringar kan även ske i utländska aktier och då framförallt bolag noterade på andra nordiska börser.

Lancelot Avalon investerar i bolag som:

• har bra affärsmodell, marknadsposition, produkter och ledning
• är attraktivt värderade beaktande potentialen
• förväntas förbättra intjäningsförmågan väsentligt
• förvaltaren känner väl
• är missförstådda av marknaden

Hållbara investeringar

Lancelot arbetar aktivt med att investera i hållbara bolag med hög moral och etik. Förutom ett internt arbete samarbetar vi med GES Investment Services AB som regelbundet screenar Avalons innehav mot etiska och moraliska internationella konventioner och riktlinjer. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete se Hållbara investeringar.

 

Fondfakta Lancelot Avalon, org nr 515602-5263

Placeringsinrikning:Aktiefond som huvudsakligen investerar i svenska aktier
Tillgångsslag:Aktier och likvida medel
Denominerad valuta:SEK
Ansvarig portföljförvaltare:Erik Bertilsson
Startdag:2012-11-01
Fast arvode:1 % per år
Rörligt arvode:20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex,
debiteras månadsvis i efterskott.
Jämförelseindex:SIX Return Index
High Watermark:Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell
underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder
har inhämtats. Beräknas per individ och är evigt.
Insättnings- och uttagsavgift:Nej
Insättningsbelopp:Första insättning lägst 500 000 kronor, därefter minst 100 000 kronor per teckningstillfälle.
100 000 kronor via Avanza och Nordnet.
Teckning/Inlösen:Månadsvis
Utdelning:Nej
Fondbolag:Lancelot Asset Management AB
Förvaringsinstitut:Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Tillståndsgivande myndighet:Finansinspektionen
Revisor:Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
ISIN-kod:SE0004841195

   Uppdaterat:: 2017-07-10


Vill du bli kontaktad för att få veta mer om vår fond Lancelot Avalon?

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.