sverker

Utvecklingen bryr sig
inte om vad du vill

Sverker Thufvessons utblick

Vi vill gärna hoppas att vi ser oss objektivt omkring och tar in information sakligt och korrekt. Sanningen är nästan det motsatta. Vi ser det vi vill se.

Ta energibranschen. En till synes stabil bransch med konstant ökande efterfrågan. Efter tsunamin startade diskussioner om hur man ska kunna göra kärnkraften säkrare och kolkraften renare så den kunde ta över när man temporärt skulle dra ner på kärnkraften. Men kanske finns det en större förändring runt hörnet?

Det finns en mängd saker som håller energibolagsansvariga vakna om natten. Batterier en av de sakerna. Vi kan vara nära en tid när stora elledningar genom landskap inte är lika nödvändiga och där en bransch som litar till ett infrastrukturövertag dödar sig själv genom ett enkelt förbiseende.

Vi kan stå inför att se en bransch bli omsprungen av en teknisk utveckling där majoriteten av människor gör sin egen el. Om Elon Musk bara har lite rätt står många av de stora elbolagen inför samma utmaningar som de gamla isbolagen. Förändringar går fort idag. Infrastrukturinvesteringar kan gå från att vara tillgång till att vara belastning medan man ser åt ett annat håll.

Teknikfientlighet är alltid farligt. Kartellbildningar håller aldrig i längden. När nu kraftbolagen bygger sin lönsamhet på att låsa in kunderna i elnäten kan vi stå inför snabba förändringar där allt tidigare varit stabilt.

”Smarta nät”, ”timpriser” och annat förvirrande är inte till för att göra det lättare för konsumenterna utan för att skapa mer lönsamhet. Det är farligt att tro att ’folk inte begriper sig på el’. Energipolitiken styrs inte av politiker utan lobbyister som lyckas få politiker att agera nyttiga idioter. Dock har varken politiker eller andra någon chans mot utvecklingen.

Elon Musk från Tesla visade en nyhet som kan bli en dominobricka.

En ”powerwall” av batterier på en vägg som gör att alla kan få solel tillgänglig dygnet runt! Han visar upp att dessa skalbara batterirack kan driva mer än man tidigare trott i världen helt med solel. På bara tio år kan stora delar av klimathotet lösas bara med solens och batteriernas hjälp.

Det intressanta är att Musk inte presenterar något revolutionerande tekniskt. Det Musk visar är en helhet, inte bara intressanta delar. Han ger en bild av vad som är möjligt, att det går och det kan komma att påverka många miljarder. Såväl människor som investeringar. Det skapar spänningar. Teknikutvecklingen är enorm men den del av marknaden som äger infrastruktur håller emot när det går. Kanske får vi se någon politiker driva straffskatt på batterier ett tag för att skydda det egna landets investeringar.

Det är dock lönlöst i längden. Geografiska gränser spelar bara roll för beskattning, inget annat. Tjänster, produktion och produkter flyter fritt. I decennier försökte miljörörelsen stänga kärnkraftverk. Det var först när elpriset sjönk som de stängdes. Det är ett ganska bra mått på kraften i globaliseringen.

Alla ser det som sker men inte alla drar slutsatser. Vi behöver öka vår förmåga att betrakta omvärlden lika ofärgat som Sherlock Holmes betraktar en brottsplats. Det är då vi kan skymta det som är runt hörnet.

Sverker Thufvesson, ansvarig för diskretionär förvaltning och delägare i Lancelot