Ulf Hansson, född 1959, Civilekonom Linköpings universitet samt Chartered Financial Analyst. Sedan år 2000 är Ulf verksam som portföljförvaltare inom Lancelot Asset Management AB. Ulf är ansvarig förvaltare för fonden Lancelot Ector. Han har varit verksam inom finansmarknaden sedan 1985. De första fem åren som såväl mäklare som aktieanalytiker och tiden därefter som portföljförvaltare hos Länsförsäkringsbolagen AB och Sydfonden.