Lancelot nyheter

Lancelot Avalon får ny förvaltare

Lancelot Avalons förvaltare Tomas Meerits har bestämt sig för att anta nya utmaningar utanför Lancelot. Vi på Lancelot är väldigt glada att kunna presentera Erik Bertilsson som ny förvaltare av Lancelot Avalon. Erik har jobbat med diskretionär förvaltning på Lancelot i fyra år. Läs gärna Eriks presentation av sig själv nedan.

Presentation av ny förvaltare för Lancelot Avalon

Jag som tar över ansvaret för Lancelot Avalon heter Erik Bertilsson. Jag har under de fyra senaste åren arbetat med förvaltningen av Lancelots diskretionära uppdrag, vilket inneburit analys och investeringar i svenska och utländska aktier, obligationer samt fördelningen mellan dessa tillgångsslag. Innan dess arbetade jag som aktieanalytiker på Credit Suisse i London med inriktning mot den Europeiska flyg- och transportsektorn.

Jag kommer till stor del att förvalta fonden på samma sätt som den tidigare förvaltats, men vissa saker kommer att ändras utifrån min syn på hur den bästa avkastningen genereras. Portföljen kommer även fortsättningsvis generellt att vara koncentrerad till 10-15 innehav, även om antalet periodvis kan vara något högre. De aktier som bedöms ha bäst potential i förhållande till risk kommer att ges större vikt för att verkligen få genomslag på totalavkastningen.

Portföljen kommer att bestå av en bas bestående av aktier som ägs på lång sikt och som bedöms ha potential att leverera bra avkastning under många år framöver. Det är bolag som har en stark marknadsposition, är exponerade mot strukturell tillväxt och har en bra ledning som helst också är stora aktieägare. Portföljen kommer att kompletteras med bolag som befinner sig i förändring och är missförstådda av marknaden, men där den grundläggande affärsmodellen är sund. Slutligen kommer även affärer med kortare tidshorisont att vara ett komplement när bedömningen är att avkastningspotentialen överstiger risken. Några av de anledningar som kan leda till att ett bolags pris avviker alltför mycket från dess fundamentala värde är t.ex. synen på den ekonomiska cykeln, politiska beslut eller negativa skriverier i affärspress.

Jag har god kännedom om bolagen i Avalons portfölj och har träffat de flesta av bolagsledningarna ett flertal gånger. Fyra av dessa aktier äger vi idag också inom den diskretionära förvaltningen och de motsvarar ungefär 40 % av fondens NAV (utöver detta äger vi obligationer i ytterligare ett av Avalons bolag). Dessa bolag är att karakterisera som basinnehav medan ytterligare ungefär 40 % kan sägas vara bolag under förändring. Över tid kommer en betydligt större andel av portföljen att bestå av bolag inom den förstnämnda kategorin än vad det gör idag.

Möjligheten att anpassa aktieandelen är ytterligare ett verktyg för att skapa bättre avkastning. Det är viktigt att poängtera att tanken inte är att försöka förutse varje upp- eller nedgång, utan framförallt att ha likviditet när marknaden är riktigt svag och de bästa köptillfällena uppstår.

Det är en utmanande tid med politisk oro, historiskt högt värderade börser och räntor som börjat leta sig uppåt. Jag är trots detta mycket optimistisk kring våra investeringsmöjligheter framöver. Duktiga entreprenörer och bolagsledningar kommer alltid ha möjlighet att skapa en betydligt bättre utveckling för sina bolag än den allmänna ekonomiska tillväxten. Andelen långsiktiga investerare minskar också på världens börser medan antalet spekulanter och olika typer av trendföljande aktörer blir allt fler. Det kan på kort sikt skapa utmaningar, men leder i längden till att antalet felprissättningar ökar. Därför är jag övertygad om att det även fortsättningsvis kommer finnas utrymme att skapa bra avkastning för aktiva och långsiktiga investerare.

Det är med stor tillförsikt jag tar mig an uppgiften att förvalta Lancelot Avalon. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor hitta nya spännande bolag och att träffa er kunder framöver.

Vänliga hälsningar

Erik Bertilsson