persverker

The proof is
in the pudding

"För oss är transparens ett konkurrensmedel"

’’OM MAN BARA TJÄNAR PENGAR NÄR MAN SLÅR INDEX SÅ HAR MAN INGA PROBLEM MED ATT VARA TRANSPARENT. DET SKAPAR DE FÖRTROENDEN SOM ÄR AVGÖRANDE.’’

"Jag har fått en stark inre kompass så att jag ska kunna stå upp för det som är bäst för kunden", säger Lancelots oberoende rådgivare Per Ljungberg och berättar att bra rådgivning kräver mer än stor kunskap. – Bra rådgivning bygger på prestigelöshet, civilkurage och ömsesidiga förtroenden. Det skapar förhållanden som är stabila även när marknaden är skakig säger Per. Tillsammans med Sverker Thufvesson är han kärnan i Lancelots rådgivning till kund.
– Medan andra aktörer inom finansbranschen tar ut en mängd olika avgifter i en mängd olika produkter som är svåra att få grepp om så tar vi på Lancelot bara ut arvode för förvaltning och prestation i tydliga produkter. Vi har byggt en struktur där vi och kunden alltid har gemensamma intressen menar Sverker Thufvesson, ansvarig för Lancelots diskretionära förvaltning och en av grundarna bakom Lancelots profil och filosofi.
Sverker och Per träffades på Handelshögskolan för, som de säger "otroligt många år sedan". De var på många sätt varandras motsatser, men såg snart att de var som tvillingar när det gällde arbetskapacitet, etik och integritet.
– Integritet är grundläggande. Jag har haft potentiella kunder som inte varit passande för våra produkter. De kunderna avråder jag utan problem, säger Per Ljungberg.
En bransch som bygger på att förvalta kunders kapital kräver sitt förtroende och att ha ett ansvar som oberoende rådgivare bygger på att kompromisslöst förvalta varje förtroende. Därför förtydligar Per Ljungberg att rådgivningsfunktionen aldrig ska vara säljande utan helt igenom transparent.
–The proof is in the pudding. För oss är transparens ett konkurrensmedel. Den gör det möjligt att agera ärligt när vi presenterar en struktur för hur kapitalet ska förvaltas, för att kunden sedan ska uppnå sina mål, säger Per.

FÖRVALTNING AV KAPITAL KAN GÖRAS UTIFRÅN OLIKA FILOSOFIER OCH BEGREPP. DE HAR ALLA SINA FÖRDELAR BEROENDE
PÅ MARKNADSLÄGE OCH MÅL.

–Att kunna avkasta maximalt på varje risknivå kräver två saker, att man har frihet att röra sig mellan olika sätt att förvalta och att man tar ansvar för det svåra jobb som den friheten ger. Många i vår bransch väljer bort möjligheten till stor flexibilitet i förvaltningen för att göra det lätt för sig själva. Det gör inte vi, säger Sverker Thufvesson, ansvarig för Lancelots diskretionära förvaltning.
Den diskretionära förvaltningen ställer särskilda krav på förvaltaren och kräver stort förtroende från kunden. Förvaltarens roll är att ta egna beslut i agerandet med sina klienters investeringar.
–När jag ges det diskretionära ansvaret har jag gett kunden ett löfte. För att hålla det löftet är det viktigt att jag varje dag ger mig tillfällen att ta ett steg tillbaka, så att jag kan tänka och reflektera över allt som jag kan påverka. Därför har jag få kunder, men de har full uppmärksamhet. Jag väljer mina kunder och kunderna väljer mig, på så vis blir vi oslagbara tillsammans. Den valmöjligheten är det bästa med ett mindre kapitalförvaltningsbolag som vi, säger Sverker.
Det finns både likheter och olikheter i arbetet med den oberoende rådgivningen och den diskretionära förvaltningen. För Sverkers del utmynnar råden snabbt ner i investeringsbeslut. För Pers del innebär rådgivningen kontakter med kunden i ett tidigt skede när frågeställningarna är många och det kan krävas möten under flera tillfällen för att sortera i vägvalen. Eftersom varje möte är individanpassat så finns det inget körschema för när besluten i processen fattas. Per beskriver det hela som en pyramid. En pyramid som börjar med syftet och målet med förvaltningen och bottnar i vilka produkter och förvaltare man sedan investerar i.

persverker2 Hans roll är att föra kunden framåt och ser sig själv som ett analyserande verktyg eller katalysator i den processen. Kunden använder Per för att sätta ord på sina tankar, för att formulera sina egna mål och sätta sin nivå för riskbenägenhet. Sedan översätter Per kundens behov till en särskild förvaltningsfilosofi eller arbetssätt. Först därefter börjar man välja produkter eller förvaltare. Antingen interna i Lancelot eller externa, beroende på vad man gemensamt kommer fram till. En objektivitet som inte är helt självklar för många.
– Jag har genom uppfostran och erfarenhet lärt mig betydelsen av integritet. Det gör att jag kan stå upp för det jag tror är bäst för kunden på lång sikt. Alltid, oavsett vad, understryker Per.
Kortsiktig lönsamhet kan vara lockande för många, men Lancelots kompass pekar alltid mot långsiktig lönsamhet och hållbara investeringar. Det som är bra för kunderna är bra för Lancelot.
– Vi tar hela tiden ställning. Lancelot är en arbetsplats med en stark kultur där alla kollegor uppmuntras att aktivt använda sina inre moraliska och etiska kompasser. En stark kultur förenklar beslutsprocesser för ”culture beats strategy”, säger Per.

’’HÅLLBARHET FÖR OSS ÄR ATT AVSTÅ FRÅN ATT INVESTERA I BOLAG MED BRISTANDE VÄRDEGRUND’’

För Sverker Thufvesson börjar dagarna ofta på en spinningcykel där han känner av pulsen i både den egna kroppen och marknader världen över genom att läsa artiklar och gå igenom mail från sitt nätverk. Efter en egen sund start träffar han olika bolag för att analysera hur de agerar, hur de tänker och hur de ser på sin utveckling. Sverker noterar även hur de behandlar sina anställda.
– Vi tycker att det är viktigt att jobba utifrån ett bredare hållbarhetsperspektiv. Vissa tror att hållbarhet betyder miljöfokus. Miljöaspekten är förstås viktig men hållbarhet för oss är bland annat att avstå från att investera i bolag med bristande värdegrund. I det ligger även bristande innovations- och förändringsförmåga. I de bolagen blir man alltid straffad dubbelt i slutändan. Därför går vi gärna in i företag med både kraftfull och lyhörd ledning, säger Sverker.
Sverker berättar vidare att Lancelot alltid värnar om genomtänkta beslut utefter en gemensam filosofi. Den innebär att varje förvaltare ansvarar fullt ut för de portföljer de investerar i och där varje medarbetare har krav på sig att både vara analytisk och handlingskraftig. Det gör att de kan hålla sitt löfte om fullt ansvar för alla aktiviteter samtidigt som de kan vara snabba när det behövs. Löften är viktiga för Sverker.
– När jag var liten lovade jag mig själv att jag skulle bli som min farfar. Han var en revisor med stark etik och det var därför jag bestämde mig för att jobba med ekonomi, säger Sverker.

persverkerstory Löftet om att kombinera ekonomi med etik har Sverker hållit sedan dess. Efter utbildning till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm fortsatte det med studier på prestigefyllda The Wharton School i Pennsylvania, USA. Tidiga planer på en matematisk forskarkarriär lades åt sidan och han blev istället ekonomiansvarig för ett flertal bolag hemma i Sverige.
– Jag reser ofta tillbaka till USA. För även om världen har blivit mer global så kommer man närmare kärnan när man är i USA. Det är fortfarande världens ekonomiska nav och att vara där gör att man håller sig uppdaterad på ett djupare plan, berättar Sverker.

KRÄVANDE KUNDER ÄR DE BÄSTA KUNDERNA”

Både Per och Sverker utstrålar ett genuint intresse för både bolag och människor. De talar engagerat om nyfikenhet som kraft och om att man måste kunna bedöma människor för att kunna bedöma såväl bolag som förvaltare. De poängterar hur viktig den ömsesidiga respekten är i förhållandet mellan rådgivare och kund. Det är bara utifrån den som arbetet mot de gemensamma målen kan byggas.
– Om man kokar ner det till ett ord så handlar det om ärlighet, men det lovar ju våra konkurrenter också. För oss är det vad som ligger bakom ordet som är viktigt, säger Per.
Eftersom Pers roll är att vårda ett förtroende under en längre tid så tycker han om när kunderna ifrågasätter hans råd.
– Krävande kunder är de bästa kunderna. De får mig att triggas till att hela tiden prestera och bevisa att jag använder min kunskap objektivt för kundens bästa. De skeptiska kunderna är ofta bra köpare, säger Per.
För Per är det viktigt att aldrig stanna i en lunk. Han menar att det är lätt att bli bekväm. Något som han hela tiden vill utmana, både i sin yrkesroll och privat.
–När jag var 44 år bestämde jag mig en dag för att börja rida. I stallet kom åttaåringar fram och tillrättavisade mig, det gjorde mig bättre på ett område som jag varit en fullständig novis inom, säger Per Ljungberg.
Han menar att kunskap finns att hämta överallt, i mötesrummet på ett bolag eller i boxen på ett stall.
– Så länge man inte sätter sig på för höga hästar’, tillägger han med ett leende.

’’VARJE MÄNNISKA VI TRÄFFAR ÄR EN NY MILSTOLPE I LANCELOTS HISTORIA’’

Sverker Thufvesson beskriver varje ny människa som en milstolpe för Lancelots utveckling. Han menar att alla människor, såväl kollegor och kunder, tillför något nytt.
–När det gäller Lancelots kunder så har de alla olika bakgrunder, åldrar och livsval. Att respektera det är att ge alla en individuell och objektiv bedömning. Där skiljer vi oss från marknaden i stort. Jag tycker om att gräva ner mig i varje enskild portfölj så jag kan förmedla en dedikerad personlig presentation av det jag ser. Därför har vi på Lancelot färre kunder, men de är alla säkra på det engagemang de får, säger Sverker.
Varken Sverker Thufvesson eller Per Ljungberg räknar arbetstimmar. De lever efter den puls som skapas av internationella händelser och det är alltid någon viktig börs som är öppen, redo att reagera och skicka iväg vågor. För medan Lancelot blivit större så har världen blivit mindre.
persverker4