Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Maj:
  • Lancelot Camelot A 748,0% 17,7% -3,3%
  • Jämförelseindex 377,1% 17,1% -5,7%

Lancelot Camelot B

13 juni 2019

Andelskurs
139,5573 SEK
Avkastning 1 dag (%)
0,64 %
Avkastning YTD
21,79  %
Avkastning sedan start*
39,56 %

Lancelot Camelot A
31 maj 2019

Andelskurs
45 651,6036 SEK
Fondförmögenhet
3 601 MSEK

Till och med april 2011 var jämförelseindex 50% OMXS30 samt 50% MSCI World i SEK. Från och med maj 2011 är jämförelseindex 100% MSCI World NDTR (Bloomberg: NDDUWI) i SEK. Avkastningssiffror gäller för specialfonden Lancelot Camelot sedan starten den 30 maj 2003 till och med senaste månadsskifte där ingen hänsyn tagits till inflation. Jämförelseindex är MSCI World NDTR (SEK). * 12 december 2016


Avkastning efter arvoden

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC HELÅR
2019 CAMELOT A
Index
7,8%
9,3%
4,7%
5,1%
2,2%
1,8%
5,5%
6,1%
-3,3%
-5,7%
17,7%
17,1%
2018 CAMELOT A
Index
2,2%
1,0%
1,4%
1,1%
1,1%
-1,2%
4,8%
5,7%
0,3%
1,6%
1,2%
1,2%
1,8%
1,3%
4,9%
5,3%
-3,1%
-2,1%
-3,2%
-4,8%
2,1%
0,7%
-8,5%
-9,4%
4,4%
-0,5%
2017 CAMELOT A
Index
-0,6%
-1,5%
6,0%
5,9%
1,2%
0,2%
2,8%
0,6%
0,1%
0,0%
-1,5%
-2,4%
-1,8%
-1,8%
-0,7%
-1,5%
3,9%
4,9%
3,7%
4,5%
1,5%
1,7%
-0,6%
-0,4%
14,5%
10,3%
2016 CAMELOT A
Index
-3,2%
-4,7%
-0,7%
-0,8%
0,9%
1,1%
-2,1%
0,7%
5,1%
4,2%
-0,6%
0,7%
4,2%
5,3%
1,9%
0,0%
0,5%
0,6%
0,5%
3,3%
2,2%
3,8%
0,3%
0,8%
9,0%
15,5%
2015 CAMELOT A
Index
7,1%
4,2%
5,3%
6,8%
3,7%
1,7%
-0,8%
-1,2%
3,2%
2,8%
-4,1%
-5,1%
5,0%
5,6%
-7,2%
-8,2%
-4,6%
-4,6%
8,4%
9,6%
2,9%
2,0%
-4,0%
-4,9%
14,3%
7,5%
2014 CAMELOT A
Index
-0,4%
-1,9%
3,7%
2,8%
3,5%
1,2%
-0,8%
1,4%
3,9%
4,9%
-1,1%
1,8%
0,6%
1,5%
4,4%
3,5%
2,6%
0,6%
2,9%
3,0%
4,4%
3,0%
5,1%
2,9%
32,7%
27,4%
2013 CAMELOT A
Index
2,5%
2,7%
1,6%
1,8%
4,9%
3,5%
2,8%
2,5%
4,4%
2,4%
-0,9%
-1,2%
2,0%
2,4%
-2,4%
-0,7%
-1,1%
1,5%
2,5%
4,7%
6,1%
3,3%
-1,5%
0,0%
22,5%
25,2%
2012 CAMELOT A
Index
1,7%
4,0%
-1,0%
1,4%
2,5%
1,7%
1,2%
0,5%
2,2%
-1,3%
-2,7%
0,1%
-1,3%
-0,6%
-1,2%
-0,2%
-0,1%
1,8%
1,0%
0,3%
1,6%
1,8%
-1,6%
-0,5%
2,1%
9,5%
2011 CAMELOT A
Index
-0,6%
-1,4%
-2,2%
0,0%
-1,7%
-0,6%
-1,2%
0,9%
-0,2%
0,4%
0,6%
0,7%
-0,5%
-2,3%
-1,3%
-6,6%
0,6%
-1,5%
3,0%
4,7%
3,4%
2,0%
2,2%
1,7%
1,8%
-2,3%
2010 CAMELOT A
Index
0,0%
-0,5%
0,6%
-1,4%
5,7%
7,4%
0,4%
2,0%
-0,3%
-5,0%
-2,7%
-0,8%
-0,5%
2,2%
-4,0%
-2,5%
-0,8%
3,7%
4,2%
1,5%
0,8%
1,9%
0,7%
3,6%
3,8%
12,0%
2009 CAMELOT A
Index
-3,0%
-5,0%
-0,8%
0,0%
4,3%
0,3%
13,9%
12,4%
3,8%
2,3%
1,8%
1,5%
7,1%
6,3%
5,2%
2,5%
2,7%
0,2%
1,4%
2,5%
2,2%
1,0%
3,8%
2,7%
50,4%
29,2%
2008 CAMELOT A
Index
-8,1%
-10,6%
-0,7%
-1,2%
-0,3%
-3,2%
3,9%
4,9%
0,8%
1,5%
-7,8%
-11,2%
0,6%
-0,5%
5,2%
2,7%
-3,6%
-8,7%
-2,6%
-13,2%
-2,5%
-0,9%
1,1%
1,4%
-13,8%
-34,2%
2007 CAMELOT A
Index
1,3%
3,1%
-0,9%
-1,2%
4,1%
3,1%
1,6%
2,3%
4,2%
3,1%
0,7%
-1,9%
-2,0%
-2,4%
0,2%
-0,2%
-0,8%
-0,6%
1,2%
-0,8%
-0,8%
-5,4%
0,0%
-0,9%
9,0%
-2,2%
2006 CAMELOT A
Index
0,4%
0,0%
6,1%
3,7%
6,1%
3,3%
-2,5%
-2,4%
-6,4%
-7,1%
2,4%
0,2%
-2,2%
-0,2%
5,0%
4,0%
5,2%
3,3%
1,6%
3,3%
-0,9%
-2,4%
4,5%
4,8%
20,0%
10,3%
2005 CAMELOT A
Index
-0,5%
1,2%
1,8%
2,3%
0,2%
0,6%
-1,4%
-2,1%
6,7%
5,7%
6,6%
4,9%
2,7%
3,9%
-1,1%
-1,8%
3,1%
5,2%
-3,8%
-0,7%
2,1%
4,0%
1,7%
2,9%
19,1%
29,0%
2004 CAMELOT A
Index
3,7%
5,1%
2,7%
2,5%
-2,9%
-0,1%
-0,8%
-0,9%
0,2%
-1,6%
1,8%
3,2%
-1,5%
-1,7%
-2,5%
-1,0%
-0,7%
1,0%
-0,8%
-0,4%
3,8%
2,8%
1,9%
1,1%
4,6%
10,2%
2003 CAMELOT A
Index
0,0%
0,0%
8,8%
6,0%
4,4%
6,0%
5,1%
3,4%
-2,7%
-5,1%
10,5%
7,9%
-0,2%
-1,3%
2,2%
2,5%
30,8%
20,2%
Avkastning sedan start: 748,0%
Avkastning jämförelseindex sedan start: 377,1%
Genomsnittlig årsavkastning sedan start: 14,4%
Genomsnittlig årsavkastning index sedan start: 10,3%

Nyckeltal

LANCELOT CAMELOT A JÄMFÖRELSEINDEX
Standardavvikelse 11,5% 12,6%
Tracking error 6,5%
Informationskvot 0,6
Korrelation med jämförelseindex 0,9

Uppdaterat: 20190531

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.