Lancelot Avalon

Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Februari:
  • Lancelot Avalon 524,4% 12,1% 8,8%
  • Jämförelseindex 223,2% 5,6% 3,0%

Vi lanserar Lancelot Avalon B

Vi på Lancelot startar nu fonden Lancelot Avalon B, en fond som förvaltas på samma sätt som Sverigefonden Lancelot Avalon A. Vi sänker minsta insättning till 100 kronor via plattformar som Nordnet och Avanza och gör det möjligt att handla fonden dagligen. Lancelot Avalon A har till och med september i år avkastat 42,4 % jämfört med Stockholmsbörsens 8,2 %.

Lancelot Avalon A kommer fortsatt att handlas månadsvis och ha en minsta insättning på 1 000 000 kronor.


"Många kunder har efterfrågat daglig handel och en lägre gräns för minsta insättning. Att vi nu tar steget att starta Lancelot Avalon B gör att fler får möjligheten att investera i vår framgångsrika fond" 

- Erik Bertilsson, förvaltare Lancelot Avalon


Lancelot Avalon är vår aktiefond som fokuserar på den svenska marknaden. Lancelot Avalon är aktivt förvaltad och investerar i ca 30 stycken börsbolag med potential att öka kraftigt i värde på lång sikt. Fondens målsättning är att långsiktigt avkasta väsentligt bättre än Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fonden har i normalfallet 100% aktier varav majoriteten investeras i svenska aktier. Investeringar kan även ske i utländska aktier och då framförallt bolag noterade på andra nordiska börser.


Köp Lancelot Avalon B

Idag finns Lancelot Avalon B tillgänglig hos Avanza och Nordnet


Hållbara investeringar

Lancelot arbetar aktivt med att investera i hållbara bolag. Vi stöder FN Global Impacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption och ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet och har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Förutom ett internt arbete samarbetar vi med GES Investment Services som regelbundet screenar Avalons innehav mot etiska och moraliska internationella konventioner och riktlinjer. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete se Hållbara investeringar.


Vill du bli kontaktad för att få veta mer om vår fond Lancelot Avalon B?

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.


-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.