Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: November:
  • Lancelot Avalon 166,2% 7,2% -2,1%
  • Jämförelseindex 110,1% 1,7% -1,6%

30 november 2018

Andelskurs
23 709,7083 SEK
Fondförmögenhet
554 MSEK


   

                                    


Avkastning efter arvoden

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC HELÅR
2018 AVALON
Index
1,1%
1,6%
-7,2%
-0,7%
-1,1%
-1,3%
2,5%
4,4%
3,4%
-0,1%
0,9%
0,3%
9,5%
4,1%
5,1%
2,6%
1,9%
0,1%
-6,1%
-7,1%
-2,1%
-1,6%
7,2%
1,7%
2017 AVALON
Index
0,6%
1,2%
2,1%
2,9%
1,3%
2,1%
4,4%
4,4%
4,8%
1,7%
2,0%
-2,0%
-1,0%
-3,0%
-1,2%
-0,9%
5,1%
5,6%
-1,4%
2,1%
-1,2%
-3,5%
2,3%
-1,3%
18,9%
9,5%
2016 AVALON
Index
-7,7%
-7,1%
-2,3%
2,0%
1,7%
1,9%
-3,0%
0,9%
4,1%
2,5%
-6,2%
-3,6%
8,5%
5,5%
5,5%
2,5%
0,8%
1,8%
-2,3%
-0,9%
-1,4%
1,4%
6,0%
2,9%
2,5%
9,6%
2015 AVALON
Index
3,5%
7,1%
10,6%
8,1%
1,8%
0,0%
5,4%
0,2%
1,5%
1,2%
-6,0%
-6,4%
4,7%
5,0%
-6,9%
-5,9%
0,4%
-4,4%
7,0%
6,9%
6,1%
3,6%
-0,6%
-4,0%
29,3%
10,4%
2014 AVALON
Index
-2,2%
-1,7%
4,4%
6,1%
2,9%
0,6%
-2,3%
1,9%
2,7%
3,7%
-2,5%
-1,4%
-1,2%
-0,7%
0,1%
0,6%
-6,1%
-0,2%
-1,0%
1,6%
7,1%
3,4%
4,8%
1,1%
6,1%
15,8%
2013 AVALON
Index
8,0%
5,5%
2,6%
3,6%
1,0%
0,9%
-1,0%
2,1%
0,4%
2,1%
-2,0%
-5,0%
6,5%
7,2%
4,8%
-1,0%
6,0%
4,1%
3,0%
1,7%
4,6%
2,3%
2,2%
2,1%
42,0%
28,0%
2012 AVALON
Index
1,7%
3,1%
2,8%
2,1%
4,5%
5,2%
Avkastning sedan start: 166,2%
Avkastning jämförelseindex sedan start: 110,1%
Genomsnittlig årsavkastning sedan start: 17,5%
Genomsnittlig årsavkastning index sedan start: 13,0%

Nyckeltal

LANCELOT AVALON JÄMFÖRELSEINDEX
Standardavvikelse 14,1% 11,6%
Tracking error 9,1%
Informationskvot 0,5
Korrelation med jämförelseindex 0,8

Uppdaterat: 2018-11-30

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.