Lancelot har 14 anställda varav 6 är förvaltare/rådgivare med lång erfarenhet från svensk och internationell kapitalmarknad.

Bolaget ägs av

  • Peggy Bruzelius (10,5%). . Tidigare bl.a. vice Vd på SEB, Vd på ABB Financial Services AB.
  • Axel Johnson AB (10,5%)
  • Mellby Gård Intressenter AB (4,1%). Rune Andersson är styrelseordförande och ägare av Mellbygård-koncernen. Tidigare styrelsemedlem inom ett tiotal stora svenska börsföretag, varav åtta som ordförande.
  • Urban Bäckström (4,9%). Tidigare VD för Svenskt Näringsliv och Skandia Liv. Har även bl.a. varit riksbankschef, departementssekreterare och statssekreterare i finansdepartementet.
  • Arbetande partners (69,9%)

Lancelots styrelse består av följande ordinarie ledamöter

  • Peggy Bruzelius, ordförande
  • Mattias Karlkjell
  • Urban Bäckström
  • Sverker Thufvesson, Lancelot
  • Per Ljungberg, Lancelot

 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.