Lancelot nyheter

Marknadskommentarer från Lancelot Camelots förvaltare

När vi skriver detta upplever aktiemarknaden den högsta volatiliteten på många år, flera dagar har varit värre än de värsta dagarna under finanskrisen 2008. Är det köpläge? Eller ska man sälja? Situationen är i dagsläget extremt svårbedömd.

Å ena sidan är situationen helt omöjlig att bedöma: Vi ska bedöma medicinska och ekonomiska effekter av en pandemi som världen aldrig någonsin tidigare skådat. Forskare och medicinska experter står handfallna inför spridningen av Covid19 viruset. Världsekonomin kommer att gå i recession och det är oklart om centralbanker och politiker har de verktyg som behövs för att motverka effekterna som kommer att uppstå. Å andra sidan är det troligt att de långvariga ekonomiska effekterna kommer att vara begränsade och att recessionen kan bli relativt kortvarig. Nedgången på aktiemarknaden motsvarar redan effekten av en genomsnittlig recession och det finns flera indikatorer som säger att det är köpläge, om man vågar tro på historien (se gärna inslaget på EFN som bifogas). Att utvecklingen i Kina, som var först ut i denna kris, redan verkar gå åt rätt håll är ytterligare positiv information.

Det vi däremot vet är att vår främsta indikator, den s.k yieldkurvan, åter ledde oss på rätt spår när den indikerade att vi borde vara försiktiga när den inverterades under 2018. Detta har gjort att vi har haft en försiktig aktieandel sedan dess. Eftersom den har börjat branta så smått de senaste dagarna följer vi den med spänning för att ge oss ytterligare kött på benen att öka aktieandelen framöver. Det troliga är att vi kommer ta många små steg i detta eftersom timingen är mycket svårbedömd i detta läge. Men när dammet har lagt sig kommer vi leva i en värld där många alternativa tillgångar till aktier inte kommer att uppbära någon avkastning. När vi då höjer blicken kommer våra bolag att generera växande vinster och utdelningar och framstå som mycket attraktiva investeringsalternativ.

Det vi också därvidlag känner oss trygga med är att vår investeringsmodell har skapat god avkastning i många år historiskt och vi tror att den även framöver kommer att göra det.

 

Christian Granquist och Per Hedberg