VÄLKOMMEN TILL LANCELOT

Lancelot kapitalförvaltning bedriver fondförvaltning i tre fonder. Vår filosofi att bevara kapitalet genomsyrar hela vår förvaltning. Genom att kombinera våra olika fonder kan du skräddarsy din förvaltning så att du når just din önskade risk- och avkastningsnivå.

LANCELOT AVALON A

Lancelot Avalon är en svensk aktiefond som investerar i ca 20 mindre börsbolag med stor potential på 3-5 års sikt. Aktieandelen uppgår i normalfallet till 100%. Fondens målsättning är att långsiktigt avkasta väsentligt bättre än Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.
  • Sedan start: Innevarande år: Februari:
  • Lancelot Avalon A 325,7% 4,9% 0,1%
  • SIX Return 259,6% 9,2% 1,2%

LANCELOT CAMELOT A

Lancelot Camelot är global aktiefond som investerar i ca 30-40 stycken likvida stora börsbolag, mestadels i USA och Europa. Aktieandelen kan variera mellan 60-120% för att i möjligaste mån undvika börsnedgångar och uppnå hävstång vid börsuppgångar. Målsättningen är att över tid avkasta väsentligt bättre än den globala aktiemarknaden inklusive utdelningar.
  • Sedan start: Innevarande år: Februari:
  • Lancelot Camelot A 1071,4% 2,6% -2,2%
  • MSCI World SEK 634,5% 4,6% -2,8%

LANCELOT ECTOR

Lancelot Ector är en absolutavkastande allokeringsfond som huvudsakligen investerar i svenska och globala aktier och obligationer. Fondens målsättning är att skapa en god riskjusterad avkastning över tid till låg risk.
  • Sedan start: Innevarande år: Februari:
  • Lancelot Ector 284,7% 1,4% -0,4%
  • SSVX 360 73,2% 0,5% 0,2%