VÄLKOMMEN TILL LANCELOT

Lancelot kapitalförvaltning bedriver fondförvaltning i tre fonder. Vår filosofi att bevara kapitalet genomsyrar hela vår förvaltning. Genom att kombinera våra olika fonder kan du skräddarsy din förvaltning så att du når just din önskade risk- och avkastningsnivå.

LANCELOT AVALON A

Lancelot Avalon är en svensk aktiefond som investerar i ca 20 mindre börsbolag med stor potential på 3-5 års sikt. Aktieandelen uppgår i normalfallet till 100%. Fondens målsättning är att långsiktigt avkasta väsentligt bättre än Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.
  • Sedan start: Innevarande år: Januari:
  • Lancelot Avalon A 325,1% 4,8% 4,8%
  • SIX Return 255,4% 7,9% 7,9%

LANCELOT CAMELOT A

Lancelot Camelot är global aktiefond som investerar i ca 30-40 stycken likvida stora börsbolag, mestadels i USA och Europa. Aktieandelen kan variera mellan 60-120% för att i möjligaste mån undvika börsnedgångar och uppnå hävstång vid börsuppgångar. Målsättningen är att över tid avkasta väsentligt bättre än den globala aktiemarknaden inklusive utdelningar.
  • Sedan start: Innevarande år: Januari:
  • Lancelot Camelot A 1098,0% 4,9% 4,9%
  • MSCI World SEK 655,5% 7,6% 7,6%

LANCELOT ECTOR

Lancelot Ector är en absolutavkastande blandfond som investerar i globala aktier och svenska obligationer med låg risk. Fondens målsättning är att skydda kapitalet och att varje år uppnå en positiv real avkastning oberoende av börsens utveckling.
  • Sedan start: Innevarande år: Januari:
  • Lancelot Ector 286,1% 1,7% 1,7%
  • SSVX 360 72,8% 0,2% 0,2%