Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Januari:
  • Lancelot Ector 286,1% 1,7% 1,7%
  • Jämförelseindex 72,8% 0,2% 0,2%

31 januari 2023

Avkastning under 2023 (icke utdelande andelar)1,7 %
Ackumulerade andelar
38,61 SEK
Utdelande andelar19,65 SEK
Fondförmögenhet433 MSEK


Avkastning efter arvoden

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC HELÅR
2023 ECTOR
Index
1,7%
0,2%
1,7%
0,2%
2022 ECTOR
Index
-0,4%
0,0%
-2,2%
0,0%
-0,5%
0,0%
-0,7%
0,0%
-0,5%
0,0%
-1,7%
0,0%
1,6%
0,0%
-1,1%
0,0%
-1,4%
0,0%
0,9%
0,0%
1,4%
0,0%
-0,5%
0,0%
-5,1%
0,0%
2021 ECTOR
Index
1,1%
0,0%
0,7%
0,0%
1,7%
0,0%
0,7%
0,0%
0,2%
0,0%
1,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,3%
0,0%
-1,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,6%
0,0%
1,0%
0,0%
8,3%
0,0%
2020 ECTOR
Index
0,1%
0,0%
-1,6%
0,0%
-5,9%
0,0%
2,8%
0,0%
0,9%
0,0%
1,3%
0,0%
1,3%
0,0%
0,9%
0,0%
0,6%
0,0%
-0,7%
0,0%
2,0%
0,0%
0,1%
0,0%
1,8%
0,0%
2019 ECTOR
Index
1,6%
0,0%
1,7%
0,0%
0,7%
0,0%
0,8%
0,0%
-1,1%
0,0%
1,1%
0,0%
-0,1%
0,0%
-0,6%
0,0%
0,7%
0,0%
0,4%
0,0%
0,5%
0,0%
-0,1%
0,0%
5,8%
0,0%
2018 ECTOR
Index
-0,3%
0,0%
-0,6%
0,0%
-0,2%
0,0%
1,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,3%
0,0%
-0,2%
0,0%
-1,1%
0,0%
0,1%
0,0%
-1,6%
0,0%
-2,0%
0,0%
2017 ECTOR
Index
0,9%
0,0%
0,9%
0,0%
0,9%
0,0%
1,2%
0,0%
-0,1%
0,0%
-0,3%
0,0%
-1,0%
0,0%
-0,1%
0,0%
1,7%
0,0%
1,0%
0,0%
-0,2%
0,0%
-0,3%
0,0%
4,7%
0,0%
2016 ECTOR
Index
-1,7%
0,0%
-0,1%
0,0%
0,7%
0,0%
0,5%
0,0%
0,2%
0,0%
-1,3%
0,0%
1,5%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,4%
0,0%
0,4%
0,0%
1,5%
0,0%
2015 ECTOR
Index
0,7%
0,0%
2,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,4%
0,0%
0,4%
0,0%
-0,9%
0,0%
1,5%
0,0%
-2,0%
0,0%
-1,5%
0,0%
1,5%
0,0%
0,8%
0,0%
-1,6%
0,0%
1,4%
0,1%
2014 ECTOR
Index
-0,3%
0,1%
1,2%
0,1%
0,5%
0,1%
0,6%
0,1%
0,8%
0,1%
0,3%
0,1%
-0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
1,1%
0,1%
0,5%
0,1%
1,2%
0,1%
5,9%
0,8%
2013 ECTOR
Index
1,9%
0,1%
0,5%
0,1%
1,7%
0,1%
1,0%
0,1%
1,5%
0,1%
0,1%
0,1%
2,0%
0,1%
-0,3%
0,1%
0,8%
0,1%
0,5%
0,1%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
10,7%
0,7%
2012 ECTOR
Index
1,0%
0,1%
0,6%
0,1%
0,9%
0,1%
-0,6%
0,1%
-1,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,7%
0,1%
0,0%
0,1%
1,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,8%
0,1%
1,2%
0,1%
5,0%
0,9%
2011 ECTOR
Index
-0,3%
0,1%
-0,9%
0,1%
1,3%
0,1%
0,6%
0,1%
0,4%
0,1%
-1,1%
0,1%
-0,4%
0,1%
-3,0%
0,1%
-1,8%
0,1%
3,7%
0,1%
-1,5%
0,1%
1,6%
0,1%
-1,7%
1,6%
2010 ECTOR
Index
1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
0,0%
-0,9%
0,0%
-1,6%
0,0%
-0,7%
0,0%
0,8%
0,0%
-0,9%
0,0%
1,0%
0,0%
0,9%
0,0%
-0,2%
0,0%
1,7%
0,0%
3,1%
0,3%
2009 ECTOR
Index
-1,4%
0,1%
-0,9%
0,1%
0,4%
0,1%
4,4%
0,1%
1,4%
0,1%
0,9%
0,1%
2,1%
0,1%
1,2%
0,1%
0,6%
0,1%
1,0%
0,1%
0,2%
0,1%
1,4%
0,1%
11,9%
1,2%
2008 ECTOR
Index
-2,9%
0,3%
1,3%
0,3%
0,6%
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,3%
-2,2%
0,3%
-0,6%
0,3%
1,7%
0,3%
-3,1%
0,3%
-0,5%
0,3%
-0,8%
0,3%
1,9%
0,3%
-4,3%
4,1%
2007 ECTOR
Index
0,7%
0,3%
0,4%
0,3%
0,9%
0,3%
1,0%
0,3%
1,3%
0,3%
-0,1%
0,3%
-1,5%
0,3%
0,2%
0,3%
-0,5%
0,3%
-0,1%
0,3%
0,4%
0,3%
0,5%
0,3%
3,1%
3,4%
2006 ECTOR
Index
0,8%
0,2%
1,5%
0,2%
2,3%
0,2%
1,1%
0,2%
-1,9%
0,2%
0,2%
0,2%
-0,6%
0,2%
1,8%
0,2%
2,2%
0,2%
0,6%
0,2%
0,2%
0,2%
2,3%
0,2%
10,9%
2,3%
2005 ECTOR
Index
1,1%
0,2%
1,9%
0,2%
1,4%
0,2%
-1,2%
0,2%
1,4%
0,2%
2,6%
0,2%
2,6%
0,2%
-0,4%
0,2%
0,4%
0,2%
-1,4%
0,2%
1,0%
0,2%
1,0%
0,2%
10,7%
2,2%
2004 ECTOR
Index
0,0%
0,2%
1,4%
0,2%
-0,5%
0,2%
0,4%
0,2%
0,1%
0,2%
0,3%
0,2%
-0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,4%
0,2%
0,5%
0,2%
1,9%
0,2%
1,6%
0,2%
6,3%
2,8%
2003 ECTOR
Index
-2,0%
0,3%
-0,1%
0,3%
-0,2%
0,3%
2,0%
0,3%
0,6%
0,3%
0,8%
0,3%
0,0%
0,3%
1,3%
0,3%
-0,8%
0,3%
2,9%
0,3%
0,9%
0,3%
1,7%
0,3%
7,2%
3,6%
2002 ECTOR
Index
1,1%
0,3%
2,5%
0,3%
2,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,6%
0,3%
-1,2%
0,3%
-1,8%
0,3%
-0,8%
0,3%
-3,0%
0,3%
0,8%
0,3%
3,0%
0,3%
-1,6%
0,3%
1,7%
4,0%
2001 ECTOR
Index
2,1%
0,4%
0,6%
0,4%
-0,3%
0,4%
0,9%
0,4%
1,5%
0,4%
-0,4%
0,4%
0,7%
0,4%
-0,4%
0,4%
-0,6%
0,4%
1,5%
0,4%
2,3%
0,4%
-0,2%
0,4%
7,8%
4,3%
2000 ECTOR
Index
-0,9%
0,3%
0,7%
0,3%
0,5%
0,3%
-0,3%
0,3%
1,2%
0,3%
-2,8%
0,3%
0,5%
0,3%
0,7%
0,3%
-2,8%
0,3%
0,2%
0,3%
-0,8%
0,3%
0,9%
0,3%
-3,0%
4,3%
1999 ECTOR
Index
-0,2%
0,3%
-0,9%
0,3%
2,5%
0,3%
2,4%
0,3%
1,1%
0,3%
-0,2%
0,3%
0,6%
0,3%
0,2%
0,3%
-0,9%
0,3%
0,1%
0,3%
2,2%
0,3%
2,5%
0,3%
9,5%
3,5%
1998 ECTOR
Index
1,8%
0,4%
2,4%
0,4%
1,4%
0,4%
-0,3%
0,4%
2,1%
0,4%
0,2%
0,4%
-0,1%
0,4%
-3,7%
0,4%
-2,1%
0,4%
1,2%
0,4%
5,2%
0,4%
2,6%
0,4%
10,8%
5,0%
1997 ECTOR
Index
2,2%
0,3%
2,4%
0,3%
-0,5%
0,3%
-0,2%
0,3%
2,9%
0,3%
1,9%
0,3%
0,8%
0,3%
-1,2%
0,3%
2,7%
0,3%
-5,3%
0,3%
2,2%
0,3%
1,7%
0,3%
9,7%
4,0%
1996 ECTOR
Index
0,0%
0,0%
1,9%
0,3%
1,9%
0,7%
1,5%
0,7%
-0,3%
0,7%
-1,3%
0,7%
2,0%
0,7%
4,0%
0,7%
0,5%
0,7%
3,2%
0,7%
4,0%
0,7%
18,7%
6,6%
Avkastning sedan start: 286,1%
Avkastning jämförelseindex sedan start: 72,8%
Genomsnittlig årsavkastning sedan start: 5,1%
Genomsnittlig årsavkastning index sedan start: 2,1%
-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.