finansiellradgivning

Finansiell rådgivning

En trygg hand att hålla i

Lancelots finansiella rådgivning går ut på att hjälpa företag, stiftelser och familjer med större förmögenheter att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Många av våra kunder har komplexa företagsstrukturer som kräver olika typer av förvaltning och då kan vi hjälpa till med att utvärdera vad som passar bäst för de olika delarna. Andra kunder har byggt upp framgångsrika företag men har inte kunskap om hur deras kapitalförvaltning bör bedrivas på bästa sätt. Vår rådgivning består av oberoende finansiell rådgivning inriktad på att upprätta mål kring avkastning, tillgångsallokering och portföljstrategier. Vi kan hjälpa till med att upprätta en struktur för kapitalförvaltningen, ta fram avkastningskrav, placeringspolicys, samt att utvärdera existerande eller framtida förvaltning. Rådgivningen kan också bestå av hjälp att oberoende utvärdera externa fondförvaltare och fonder runt om i världen. Vi kan också vara en samtalsparter i komplexa frågor och frågeställningar.

Vanliga frågeställningar

  • Vilken risknivå passar vår organisation?
  • Vad innebär det för vår avkastningsmålsättning?
  • Hur stor andel aktier medför vald risknivå?
  • Skall aktieandelen tillåtas variera beroende på aktiemarknadens utveckling?
  • Om aktieandelen skall tillåtas variera, vem skall i så fall ansvara för allokeringen?
  • Hur bör förvaltare och fonder väljas och utvärderas?

Rådgivningen ingår som en integrerad del i de diskretionära uppdragen men erbjuds även som en separat tjänst även om Lancelot inte förvaltar hela eller delar av kapitalet.

För frågor om vår finansiella rådgiving kontakta Lisa Seligson på telefon: 08-440 53 91