Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning

"För att skapa en bra avkastning över tiden tror vi att det är viktigast att förändra aktieandelen över tiden och att endast investera i ett fåtal innehav som skall prestera bättre än marknaden."

Målsättning

Lancelots målsättning är att varje diskretionärt förvaltningsuppdrag skall börja med en ingående diskussion med dig som kund. Det är för att vi verkligen skall förstå vad du önskar samt har för förväntningar när det gäller avkastning. Det innebär också att vi noggrant diskuterar din syn på risk och hur vi skall hantera den risken. Först därefter avgör du och vi tillsammans om vår förvaltningsfilosofi, arbetssätt samt vilka tjänster och produkter som passar dig. När vi är överens om vilken risk och avkastningsförväntning som passar dig är vårt mål att avkasta bättre än den målsättningen över tid men inte med mer risk.

Oavsett vilket uppdrag du önskar vill vi i möjligaste mån undvika börsnedgångar för att ha mer kapital att delta med i uppgångarna. Men risk är mer än att ha rätt aktieandel vid rätt tillfälle. Det är också att välja bransch beroende på hur konjunkturen kommer att utvecklas, rätt land beroende på politiska beslut och makroscenarion, rätt bolag beroende på företagsledning och framtidsutsikter, rätt valuta beroende på oroligheter runt om i världen och ränteprognoser, m.m. Listan kan göras lång och vi funderar och analyserar dessa viktiga frågor hela tiden. Vi säger inte att vi alltid har rätt, men mer rätt än fel. Vi försöker att försiktigt navigera in i framtiden istället för att gasa med backspegeln som facit. Det är viktigt att du förstår varför vi tar våra beslut och är med på dem så att du kan vara trygg med att vi avviker från marknaden från tid till annan. Det är nämligen nödvändigt för att kunna undvika nedgångar och för att kunna skapa en långsiktigt bra avkastning.

Vi kan erbjuda två typer av diskretionär förvaltning. I vår klassiska diskretionära förvaltning väljer vi att investera i ett fåtal utvalda aktier och obligationer åt just dig där vi tar ansvar för att både allokera mellan de två tillgångsslagen samt att välja de olika bolagen. Vi erbjuder också diskretionär fondförvaltning med endast våra egna fonder. Då allokerar vi mellan våra egna fonder för att få en hög avkastning med en lagom risknivå och som passar just dig.

Fåtal unika kunder

Vi på Lancelot har valt att ha ett begränsat antal kunder för att kunna förstå och vara nära varje kund. Varje förvaltare har endast hand om ett fåtal kunder vardera och varje kund har sin egen portfölj. Lancelot arbetar inte med några modellportföljer. På så sätt kan du vara säker på att din diskretionära förvaltning enbart utgår från din unika individuella målsättning och risknivå. Beroende på vad du har för riskprofil kan uppdragen vara både absolutavkastande, dvs att vi önskar generera positiv avkastning varje år, eller relativavkastande, dvs att vi önskar avkasta bättre än ett valt index. Våra kunder finns i alla branscher. Vi har institutioner såsom stiftelser, kyrkliga samfund, försäkringsbolag, och företag, men också privatpersoner och företagare som kunder. Vi är mycket glada över att många av våra kunder har varit oss trogna sedan lång tid och avkastningen har mer än tillfredställande.

Arvodesstruktur

Arvodesstrukturen är helt individanpassad och sätts tillsammans med dig. Den kan bestå av både fast och rörligt arvode eller bara en av dessa. Vanligtvis utgår vår ersättning dels i form av ett fast förvaltningsarvode och dels i form av en prestationsrelaterad ersättning som utgår enbart på den del av avkastningen som överstiger den med dig överenskomna jämförelseräntan.

Etiska investeringar

Lancelot arbetar aktivt med att investera i ansvarsfulla bolag med hög moral och etik. Förutom ett internt arbete samarbetar vi med GES Investment Services AB som regelbundet screenar våra diskretionära portföljer mot etiska och moraliska internationella konventioner och riktlinjer.

För frågor om vår diskretionära förvaltning kontakta Lisa Seligson på telefon: 08-440 53 91


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Lancelot Asset Management AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies