Lancelot har 14 anställda varav 5 är förvaltare/rådgivare med lång erfarenhet från svensk och internationell kapitalmarknad.

Bolaget ägs av

  • Peggy Bruzelius (10,5 %). Tidigare bl.a. vice Vd på SEB, Vd på ABB Financial Services AB.
  • Axel Johnson Investment AB (14,6 %)
  • Urban Bäckström (4,9 %). Tidigare VD för Svenskt Näringsliv och Skandia Liv. Har även bl.a. varit riksbankschef, departementssekreterare och statssekreterare i finansdepartementet.
  • Per Ljungberg (10,9 %) Styrelseledamot Lancelot
  • Arbetande partners (59,1 %)

Lancelots styrelse består av följande ordinarie ledamöter

  • Peggy Bruzelius, ordförande
  • Mattias Karlkjell
  • Urban Bäckström
  • Sverker Thufvesson, Lancelot
  • Per Ljungberg, Lancelot

 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.