Lancelot Global

Lancelot Global är vår globala aktiefond. Portföljen består av ett fåtal utvalda aktieinnehav.

Sedan start:

1483.0%

June:

2.1%

I år:

23.4%

Sedan start:

1483.0%

June:

2.1%

I år:

23.4%

Värdeutveckling

VÄRDEUTVECKLING EFTER ARVODEN 30 June

Sedan start:

1483.0%

Jämförelseindex sedan start:

887.3%

June:

2.1%

Innevarande år:

23.4%

Lancelot Global A

28 juni 2024

Andelskurs

80 782,2625 SEK

Fondförmögenhet

4 844 MSEK

Lancelot Global B

11 July 2024

Andelskurs

250.61 SEK

Avkastning 1 dag (%)

-1.10 %

Avkastning YTD

25.20 %

Avkastning since inc.

150.61 %

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värdeoch det är inte säkert att du får tillbaka hela det i nsatta kapitalet. Alla avkastningssiffrorna är beräknade efter arvoden och ingen hänsyn har tagits till inflation. Jämförelseindex: Under perioden juni 2003 till och med april 2011 var jämförelseindex 50% OMXS30 samt 50% MSCI World i SEK. Från och med maj 2011 är jämförelseindex 100% MSCI World NDTR (Bloomberg: NDDUWI) i SEK. Jämförelseindex är inklusive utdelningar. Avkastningssiffror gäller för specialfonden Lancelot Global A sedanstarten den 30 maj 2003 till och med idag. Förinformationsbroschyr, fondfaktablad eller årsberättelse se www.lancelot.se eller ring på 08-440 53 80.

Globalfond med större frihetsgrader

Vår globala aktiefond Lancelot Global är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att på 3-5 års sikt ge en avkastning som väsentligt överstiger fondens jämförelseindex i SEK (MSCI World). Fonden är en koncentrerad portfölj med inriktning på ett fåtal långsiktiga strukturella tillväxttrender som förväntas växa mer än marknaden som helhet. 

Investeringsprocess - fokus på tillväxttrender
Långsiktig avkastning baseras på vinsttillväxt. Över tid tenderar bolag som växer att gå bättre än andra på börsen. Lancelot Global identifierar strukturella tillväxttrender, s.k megatrender och investerar i marknadsledande bolag inom dessa trender. 

Andelen aktier varieras över tid
Till skillnad från traditionella aktiefonder som oftast måste ha 100 % aktier, har Lancelot Global möjlighet att variera andelen aktier mellan 60 % och 120 % av fondens värde. På så sätt kan fonden begränsa effekten av en värdeminskning när börsen viker ner och nå en högre avkastning när börsen stiger.

”Historiskt har fonden gett en högre avkastning till en lägre risk, jämfört med traditionella aktiefonder” 


Investeringsprocess – fokus på tillväxttrender
Lancelot Global identifierar strukturella tillväxttrender och investerar i marknadsledande bolag inom dessa trender. För att minska fondens risk och öka möjligheterna till långsiktig avkastning görs även en önskad valutaexponering. 

Kort om Lancelot Global:
• Identifierar och väljer ut långsiktiga strukturella tillväxttrender med goda utvecklingsmöjligheter.
• Investerar i ett fåtal bolag. Bolagen är ofta marknadsledande inom sina områden.
• Aktieandelen kan variera mellan 60 och 120 procent av fondens värde – ger möjlighet att anpassa fonden efter aktiemarknadens svängningar. 

Fonden passar dig som:
• Vill investera globalt i strukturella tillväxttrender
• Vill ha en aktiefond som förvaltas aktivt med möjlighet att slå fondens jämförelseindex (MSCI World) på sikt.
• Har en placeringshorisont på minst 5 år.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Lancelot Global är artikel 8 och främjar hållbarhet i förvaltningen. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete här: Hållbarhetsrelaterade upplysningar Lancelot Global

Fondförvaltare

Christian Granquist, född 1968. Christian har en Master i International Economics vid Uppsala Universitet. Han har tidigare en lång karriär på Handelsbanken Asset Management där han arbetade som bl.a. ansvarig förvaltare för både nordiska och globala marknader.

Christian

Fondförvaltare

Per Hedberg, född 1973. Per har en Master of Science in Business Administration vid Jönköping International Business School och har tidigare arbetat på både Carnegie och Handelsbanken. Christian och Per började som ett team på Lancelot under 2015.

Per H

Placeringsinriktning:

Aktiefond som huvudsakligen investerar på aktiemarknaderna i Europa och USA.

Tillgångslag:

Aktier och likvida medel

Denominerad Valuta:

SEK

Ansvariga portföljförvaltare:

Christian Granquist och Per Hedberg

Fast arvode:

1 % per år

Startdag:

28 maj 2003

Rörligt arvode:

20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis i efterskott.

Jämförelseindex:

MSCI World NDTR Index, i SEK (Bloomberg: NDDUWI)

High watermark:

Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas per individ och är evigt.

Insättningsbelopp:

Första insättning lägst 1 000 000 kronor. Tilläggsinvestering 100 000 kronor (1 000 000 kr hos Avanza och Nordnet).

Teckning/inlösen:

Månadsvis

Utdelning:

Nej

Fondbolag:

Lancelot Asset Management AB

Förvaringsinstitut:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Tillståndsgivande myndighet:

Finansinspektionen

Revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

ISIN-Kod:

SE0001097072

Placeringsinriktning:

Aktiefond som huvudsakligen investerar på aktiemarknaderna i Europa och USA.

Tillgångslag:

Aktier och likvida medel

Denominerad Valuta:

SEK

Ansvariga portföljförvaltare:

Christian Granquist och Per Hedberg

Fast arvode:

1,3 % per år

Startdag:

2016-12-15

Rörligt arvode:

20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras dagligen.

Jämförelseindex:

MSCI World NDTR Index, i SEK (Bloomberg: NDDUWI)

High watermark:

Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder
har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.

Insättningsbelopp:

Första insättning lägst 1 000 000 kronor (100 kr via Avanza och Nordnet), tilläggsinvestering 100 000 kronor.

Teckning/inlösen:

Dagligen

Utdelning:

Nej

Fondbolag:

Lancelot Asset Management AB

Förvaringsinstitut:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Tillståndsgivande myndighet:

Finansinspektionen

Revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

ISIN-Kod:

SE0009241649

Avkastning efter arvoden

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Helår
2024 Index
5.5% 3.8%
5.0% 4.4%
7.8% 6.6%
0.1% -1.1%
1.1% 0.1%
2.1% 2.7%
23.4% 17.4%
2023 Index
4.9% 7.6%
-2.2% -2.8%
1.8% 2.5%
1.2% 0.7%
6.0% 5.0%
4.5% 5.2%
-0.7% 0.5%
1.8% 1.7%
-5.3% -5.1%
-2.5% -0.1%
2.8% 2.6%
0.1% 0.9%
12.4% 19.7%
2022 Index
-6.7% -2.4%
-1.3% -1.4%
-0.7% 1.5%
-1.8% -3.6%
-0.2% 0.0%
-3.3% -4.3%
6.0% 7.4%
-0.5% -0.1%
-4.6% -5.3%
5.5% 6.7%
3.8% 3.2%
-5.2% -6.4%
-9.5% -5.9%
2021 Index
3.9% 0.9%
4.8% 3.4%
5.6% 7.2%
2.9% 1.5%
-0.2% -0.5%
2.9% 4.7%
2.2% 2.4%
2.9% 2.9%
-4.0% -2.9%
3.7% 3.7%
1.8% 3.3%
2.8% 4.1%
33.1% 35.1%
2020 Index
3.8% 3.0%
-5.2% -7.9%
-12.6% -11.3%
8.2% 9.4%
-1.0% 1.1%
3.1% 1.5%
0.6% -1.7%
3.9% 5.2%
0.8% 0.2%
-1.9% -3.6%
3.0% 8.3%
-0.7% -0.4%
0.4% 1.9%
2019 Index
7.8% 9.3%
4.7% 5.1%
2.2% 1.8%
5.5% 6.1%
-3.3% -5.7%
3.3% 3.9%
3.5% 3.9%
-1.8% 0.1%
2.2% 2.4%
1.4% 0.5%
2.0% 2.1%
0.4% 0.0%
31.0% 33.1%
2018 Index
2.2% 1.0%
1.4% 1.1%
1.1% -1.2%
4.8% 5.7%
0.3% 1.6%
1.2% 1.2%
1.8% 1.3%
4.9% 5.3%
-3.1% -2.1%
-3.2% -4.8%
2.1% 0.7%
-8.5% -9.4%
4.4% -0.5%
2017 Index
-0.6% -1.5%
6.0% 5.9%
1.2% 0.2%
2.8% 0.6%
0.1% 0.0%
-1.5% -2.4%
-1.8% -1.8%
-0.7% -1.5%
3.9% 4.9%
3.7% 4.5%
1.5% 1.7%
-0.6% -0.4%
14.5% 10.3%
2016 Index
-3.2% -4.7%
-0.7% -0.8%
0.9% 1.1%
-2.1% 0.7%
5.1% 4.2%
-0.6% 0.7%
4.2% 5.3%
1.9% 0.0%
0.5% 0.6%
0.5% 3.3%
2.2% 3.8%
0.3% 0.8%
9.0% 15.5%
2015 Index
7.1% 4.2%
5.3% 6.8%
3.7% 1.7%
-0.8% -1.2%
3.2% 2.8%
-4.1% -5.1%
5.0% 5.6%
-7.2% -8.2%
-4.6% -4.6%
8.4% 9.6%
2.9% 2.0%
-4.0% -4.9%
14.3% 7.5%
2014 Index
-0.4% -1.9%
3.7% 2.8%
3.5% 1.2%
-0.8% 1.4%
3.9% 4.9%
-1.1% 1.8%
0.6% 1.5%
4.4% 3.5%
2.6% 0.6%
2.9% 3.0%
4.4% 3.0%
5.1% 2.9%
32.7% 27.4%
2013 Index
2.5% 2.7%
1.6% 1.8%
4.9% 3.5%
2.8% 2.5%
4.4% 2.4%
-0.9% -1.2%
2.0% 2.4%
-2.4% -0.7%
-1.1% 1.5%
2.5% 4.7%
6.1% 3.3%
-1.5% 0.0%
22.5% 25.2%
2012 Index
1.7% 4.0%
-1.0% 1.4%
2.5% 1.7%
1.2% 0.5%
2.2% -1.3%
-2.7% 0.1%
-1.3% -0.6%
-1.2% -0.2%
-0.1% 1.8%
1.0% 0.3%
1.6% 1.8%
-1.6% -0.5%
2.1% 9.5%
2011 Index
-0.6% -1.4%
-2.2% 0.0%
-1.7% -0.6%
-1.2% 0.9%
-0.2% 0.4%
0.6% 0.7%
-0.5% -2.3%
-1.3% -6.6%
0.6% -1.5%
3.0% 4.7%
3.4% 2.0%
2.2% 1.7%
1.8% -2.3%
2010 Index
0.0% -0.5%
0.6% -1.4%
5.7% 7.4%
0.4% 2.0%
-0.3% -5.0%
-2.7% -0.8%
-0.5% 2.2%
-4.0% -2.5%
-0.8% 3.7%
4.2% 1.5%
0.8% 1.9%
0.7% 3.6%
3.8% 12.0%
2009 Index
-3.0% -5.0%
-0.8% 0.0%
4.3% 0.3%
13.9% 12.4%
3.8% 2.3%
1.8% 1.5%
7.1% 6.3%
5.2% 2.5%
2.7% 0.2%
1.4% 2.5%
2.2% 1.0%
3.8% 2.7%
50.4% 29.2%
2008 Index
-8.1% -10.6%
-0.7% -1.2%
-0.3% -3.2%
3.9% 4.9%
0.8% 1.5%
-7.8% -11.2%
0.6% -0.5%
5.2% 2.7%
-3.6% -8.7%
-2.6% -13.2%
-2.5% -0.9%
1.1% 1.4%
-13.8% -34.2%
2007 Index
1.3% 3.1%
-0.9% -1.2%
4.1% 3.1%
1.6% 2.3%
4.2% 3.1%
0.7% -1.9%
-2.0% -2.4%
0.2% -0.2%
-0.8% -0.6%
1.2% -0.8%
-0.8% -5.4%
0.0% -0.9%
9.0% -2.2%
2006 Index
0.4% 0.0%
6.1% 3.7%
6.1% 3.3%
-2.5% -2.4%
-6.4% -7.1%
2.4% 0.2%
-2.2% -0.2%
5.0% 4.0%
5.2% 3.3%
1.6% 3.3%
-0.9% -2.4%
4.5% 4.8%
20.0% 10.3%
2005 Index
-0.5% 1.2%
1.8% 2.3%
0.2% 0.6%
-1.4% -2.1%
6.7% 5.7%
6.6% 4.9%
2.7% 3.9%
-1.1% -1.8%
3.1% 5.2%
-3.8% -0.7%
2.1% 4.0%
1.7% 2.9%
19.1% 29.0%
2004 Index
3.7% 5.1%
2.7% 2.5%
-2.9% -0.1%
-0.8% -0.9%
0.2% -1.6%
1.8% 3.2%
-1.5% -1.7%
-2.5% -1.0%
-0.7% 1.0%
-0.8% -0.4%
3.8% 2.8%
1.9% 1.1%
4.6% 10.2%
2003 Index
0.0% 0.0%
8.8% 6.0%
4.4% 6.0%
5.1% 3.4%
-2.7% -5.1%
10.5% 7.9%
-0.2% -1.3%
2.2% 2.5%
30.8% 20.2%
Se fler årtalSe färre årtal
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Helår
2024 Index
5.5% 3.8%
5.0% 4.4%
7.8% 6.6%
0.1% -1.1%
1.1% 0.1%
2.1% 2.7%
23.4% 17.4%
2023 Index
4.9% 7.6%
-2.2% -2.8%
1.8% 2.5%
1.2% 0.7%
6.0% 5.0%
4.5% 5.2%
-0.7% 0.5%
1.8% 1.7%
-5.3% -5.1%
-2.5% -0.1%
2.8% 2.6%
0.1% 0.9%
12.4% 19.7%
2022 Index
-6.7% -2.4%
-1.3% -1.4%
-0.7% 1.5%
-1.8% -3.6%
-0.2% 0.0%
-3.3% -4.3%
6.0% 7.4%
-0.5% -0.1%
-4.6% -5.3%
5.5% 6.7%
3.8% 3.2%
-5.2% -6.4%
-9.5% -5.9%
2021 Index
3.9% 0.9%
4.8% 3.4%
5.6% 7.2%
2.9% 1.5%
-0.2% -0.5%
2.9% 4.7%
2.2% 2.4%
2.9% 2.9%
-4.0% -2.9%
3.7% 3.7%
1.8% 3.3%
2.8% 4.1%
33.1% 35.1%
2020 Index
3.8% 3.0%
-5.2% -7.9%
-12.6% -11.3%
8.2% 9.4%
-1.0% 1.1%
3.1% 1.5%
0.6% -1.7%
3.9% 5.2%
0.8% 0.2%
-1.9% -3.6%
3.0% 8.3%
-0.7% -0.4%
0.4% 1.9%
2019 Index
7.8% 9.3%
4.7% 5.1%
2.2% 1.8%
5.5% 6.1%
-3.3% -5.7%
3.3% 3.9%
3.5% 3.9%
-1.8% 0.1%
2.2% 2.4%
1.4% 0.5%
2.0% 2.1%
0.4% 0.0%
31.0% 33.1%
2018 Index
2.2% 1.0%
1.4% 1.1%
1.1% -1.2%
4.8% 5.7%
0.3% 1.6%
1.2% 1.2%
1.8% 1.3%
4.9% 5.3%
-3.1% -2.1%
-3.2% -4.8%
2.1% 0.7%
-8.5% -9.4%
4.4% -0.5%
2017 Index
-0.6% -1.5%
6.0% 5.9%
1.2% 0.2%
2.8% 0.6%
0.1% 0.0%
-1.5% -2.4%
-1.8% -1.8%
-0.7% -1.5%
3.9% 4.9%
3.7% 4.5%
1.5% 1.7%
-0.6% -0.4%
14.5% 10.3%
2016 Index
-3.2% -4.7%
-0.7% -0.8%
0.9% 1.1%
-2.1% 0.7%
5.1% 4.2%
-0.6% 0.7%
4.2% 5.3%
1.9% 0.0%
0.5% 0.6%
0.5% 3.3%
2.2% 3.8%
0.3% 0.8%
9.0% 15.5%
2015 Index
7.1% 4.2%
5.3% 6.8%
3.7% 1.7%
-0.8% -1.2%
3.2% 2.8%
-4.1% -5.1%
5.0% 5.6%
-7.2% -8.2%
-4.6% -4.6%
8.4% 9.6%
2.9% 2.0%
-4.0% -4.9%
14.3% 7.5%
2014 Index
-0.4% -1.9%
3.7% 2.8%
3.5% 1.2%
-0.8% 1.4%
3.9% 4.9%
-1.1% 1.8%
0.6% 1.5%
4.4% 3.5%
2.6% 0.6%
2.9% 3.0%
4.4% 3.0%
5.1% 2.9%
32.7% 27.4%
2013 Index
2.5% 2.7%
1.6% 1.8%
4.9% 3.5%
2.8% 2.5%
4.4% 2.4%
-0.9% -1.2%
2.0% 2.4%
-2.4% -0.7%
-1.1% 1.5%
2.5% 4.7%
6.1% 3.3%
-1.5% 0.0%
22.5% 25.2%
2012 Index
1.7% 4.0%
-1.0% 1.4%
2.5% 1.7%
1.2% 0.5%
2.2% -1.3%
-2.7% 0.1%
-1.3% -0.6%
-1.2% -0.2%
-0.1% 1.8%
1.0% 0.3%
1.6% 1.8%
-1.6% -0.5%
2.1% 9.5%
2011 Index
-0.6% -1.4%
-2.2% 0.0%
-1.7% -0.6%
-1.2% 0.9%
-0.2% 0.4%
0.6% 0.7%
-0.5% -2.3%
-1.3% -6.6%
0.6% -1.5%
3.0% 4.7%
3.4% 2.0%
2.2% 1.7%
1.8% -2.3%
2010 Index
0.0% -0.5%
0.6% -1.4%
5.7% 7.4%
0.4% 2.0%
-0.3% -5.0%
-2.7% -0.8%
-0.5% 2.2%
-4.0% -2.5%
-0.8% 3.7%
4.2% 1.5%
0.8% 1.9%
0.7% 3.6%
3.8% 12.0%
2009 Index
-3.0% -5.0%
-0.8% 0.0%
4.3% 0.3%
13.9% 12.4%
3.8% 2.3%
1.8% 1.5%
7.1% 6.3%
5.2% 2.5%
2.7% 0.2%
1.4% 2.5%
2.2% 1.0%
3.8% 2.7%
50.4% 29.2%
2008 Index
-8.1% -10.6%
-0.7% -1.2%
-0.3% -3.2%
3.9% 4.9%
0.8% 1.5%
-7.8% -11.2%
0.6% -0.5%
5.2% 2.7%
-3.6% -8.7%
-2.6% -13.2%
-2.5% -0.9%
1.1% 1.4%
-13.8% -34.2%
2007 Index
1.3% 3.1%
-0.9% -1.2%
4.1% 3.1%
1.6% 2.3%
4.2% 3.1%
0.7% -1.9%
-2.0% -2.4%
0.2% -0.2%
-0.8% -0.6%
1.2% -0.8%
-0.8% -5.4%
0.0% -0.9%
9.0% -2.2%
2006 Index
0.4% 0.0%
6.1% 3.7%
6.1% 3.3%
-2.5% -2.4%
-6.4% -7.1%
2.4% 0.2%
-2.2% -0.2%
5.0% 4.0%
5.2% 3.3%
1.6% 3.3%
-0.9% -2.4%
4.5% 4.8%
20.0% 10.3%
2005 Index
-0.5% 1.2%
1.8% 2.3%
0.2% 0.6%
-1.4% -2.1%
6.7% 5.7%
6.6% 4.9%
2.7% 3.9%
-1.1% -1.8%
3.1% 5.2%
-3.8% -0.7%
2.1% 4.0%
1.7% 2.9%
19.1% 29.0%
2004 Index
3.7% 5.1%
2.7% 2.5%
-2.9% -0.1%
-0.8% -0.9%
0.2% -1.6%
1.8% 3.2%
-1.5% -1.7%
-2.5% -1.0%
-0.7% 1.0%
-0.8% -0.4%
3.8% 2.8%
1.9% 1.1%
4.6% 10.2%
2003 Index
0.0% 0.0%
8.8% 6.0%
4.4% 6.0%
5.1% 3.4%
-2.7% -5.1%
10.5% 7.9%
-0.2% -1.3%
2.2% 2.5%
30.8% 20.2%
Se fler årtalSe färre årtal

Initial Teckning - via Lancelot

För att teckna andelar i Lancelot Global A vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka dem så att de är Lancelot tillhanda senast näst sista bankdagen i månaden. Tillsändes backoffice@lancelot.se eller till nedan adress:

Lancelot Asset Management AB
Att: Fondadministration
Box 161 72 SE-103 23 STOCKHOLM

För fysisk person:
Ifylld och underskriven Teckningsanmälan - Initial teckning
Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling

För juridisk person:

Ifylld och underskriven Teckningsanmälan - Initial teckning
Registreringsbevis (ej äldre än sex månader)
Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för behörig firmatecknare
Ifylld och underskriven blankett Tilläggsinformation om bolaget

Teckningsbeloppet (vid första teckning minimum SEK 1 000 000, därefter minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning. Avräkningsnota sänds ut som bekräftelse på köpet av andelar inom fem bankdagar efter teckning.

Teckning via annan distributör

Initial teckning om SEK 100 är möjligt via Avanza eller Nordnet. Då skall ovanstående blanketter ej användas utan teckning sker enligt Avanza och Nordnets instruktioner.

Tilläggsinvestering

Om du redan är kund i Lancelot Global A via Lancelot och vill göra en tilläggsinvestering vänligen fyll i blanketten Teckningsanmälan - Tilläggsinvestering och skicka den ovanstående adress senast näst sista bankdagen i månaden.

Teckningsbeloppet (minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning.

Inlösen

För att lösa in andelar i Lancelot Global A vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka dem så att de är Lancelot tillhanda senast näst sista bankdagen i månaden. Tillsändes backoffice@lancelot.se eller till nedan adress:

Lancelot Asset Management AB
Att: Fondadministration
Box 161 72 SE-103 23 STOCKHOLM

Fonden är öppen för inlösen en gång i månaden. För att lösa in andelar i Lancelot Global fyll i Inlösenanmälan och tillsänd Lancelot så att den är Lancelot tillhanda senast 5 bankdagar före månadsskifte. Det sker utan avgifter. Inlösen sker per den sista bankdagen varje månad och likvidbelopp utbetalas normalt till angivet konto tre bankdagar efter att NAV fastställts. Juridisk person ska bifoga giltigt registreringsbevis eller annat bevis som styrker firmateckningsrätt.

Om inlösenlikvid ska föras över till annat konto än vad som angavs vid initial teckning ska blanketten "Ändring av kunduppgifter" fyllas i och bifogas inlösenanmälan tillsammans med erforderliga dokument.

Datum för teckning/inlösen Lancelot Global A

Teckningsanmälan ska vara Lancelot tillhanda den näst sista bankdagen varje månad. Teckningsbeloppet ska finnas tillgängligt på Lancelot Globals klientmedelskonto senast sista bankdagen kl 11:00. Vid inlösen ska inlösenanmälan finnas tillgänglig hos Lancelot senast fem bankdagar före månadsskifte. Inlösenlikvid betalas ut några dagar in i den nya månaden.

Om teckning sker via Avanza eller Nordnet gäller deras regler för teckning och inlösen, oftast en eller två bankdagar före Lancelots tider. Lägg ordern i god tid  eller stäm av med Avanza eller Nordnet vilka tider som gäller.

Datum för teckning/inlösen Lancelot Global B

Fondens handlas dagligen via plattformar som Avanza och Nordnet. Handelskalender.

Ta del av Lancelot Globals månadsrapport

Ja tack, jag vill gärna ta emot Lancelot Globals månadsbrev:

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Lancelot Asset Management AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies