Lancelot Sverige

Lancelot Sverige är en svensk aktiefond som investerar i börsbolag med stor potential på 3-5 års sikt.

Sedan start:

521.4%

June:

-1.1%

I år:

14.8%

Sedan start:

521.4%

June:

-1.1%

I år:

14.8%

Värdeutveckling

VÄRDEUTVECKLING EFTER ARVODEN 30 June

Sedan start:

521.4%

Jämförelseindex sedan start:

334.0%

June:

-1.1%

Innevarande år:

14.8%

Lancelot Sverige A

28 juni 2024

Andelskurs

51 338,5352 SEK

Fondförmögenhet

1394 MSEK

Lancelot Sverige B

11 July 2024

Andelskurs

126.34 SEK

Avkastning 1 dag (%)

0.76 %

Avkastning YTD

17.96 %

Avkastning since inc.

26.34 %

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På grund av fondens sammansättning kan värdet variera kraftigt (riskklass 4). Alla avkastningssiffrorna är beräknade efter arvoden och ingen hänsyn har tagits till inflation. Jämförelseindex: SIX Return. Jämförelseindex är inklusive utdelningar. Avkastningssiffror gäller för specialfonden Lancelot Sverige A sedan starten den 1 november 2012 till och med den 30 april 2023. Fonden förvaltas sedan 2017 av Erik Bertilsson. För informationsbroschyr, fondfaktablad eller årsberättelse se www.lancelot.se eller ring oss på 08-440 53 80.

Om fonden / varför investera

Lancelot Sverige är vår aktiefond som fokuserar på den svenska marknaden. Lancelot Sverige är aktivt förvaltad och investerar i  börsbolag med potential att öka kraftigt i värde på lång sikt.

 Lancelot Sverige utmärker sig genom:
• koncentration på ett begränsat antal bolag med stor potential
• omfattande analys
• ett långsiktigt perspektiv på en ofta kortsiktig marknad 

Koncentration på de mest lovande bolagen möjliggör djup analys. Potentiella investeringar genomlyses grundligt genom självständig analys, möten med företagsledningen och besök i verksamheten. Målet är att forma en välgrundad uppfattning om ett bolags långsiktiga värde och att endast investera om marknadens prissättning väsentligen underskattar detta. Lancelot Sverige strävar också efter att dra nytta av marknadens kortsiktighet.
Fonden investerar gärna i bolag och sektorer som är impopulära för tillfället, men erbjuder stora möjligheter på sikt. Det kan både innefatta bolag som är exponerade mot strukturell tillväxt, såväl som bolag under förändring med en sund grundläggande affärsmodell.

Lancelot Sverige investerar i bolag som:
• har bra affärsmodell, marknadsposition, produkter och ledning
• är attraktivt värderade beaktande potentialen
• förväntas förbättra intjäningsförmågan väsentligt
• är missförstådda av marknaden

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Lancelot Sverige är en artikel 8 och främjar hållbarhet. Läs mer här: Hållbarhetsrelaterade upplysningar Lancelot Sverige

Fondförvaltare

Erik Bertilsson, född 1985, är ansvarig förvaltare för fonden Lancelot Sverige. Erik har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola. Erik har arbetat på Lancelot Asset Management sedan 2013, som analytiker och förvaltare inom den diskretionära förvaltningen. Tidigare erfarenhet som analytiker på Credit Suisse i London med inriktning mot den Europeiska flyg- och transportsektorn.

Erik

Placeringsinriktning:

Aktiefond som huvudsakligen investerar i svenska aktier

Tillgångslag:

Aktier och likvida medel

Denominerad Valuta:

SEK

Ansvariga portföljförvaltare:

Erik Bertilsson

Fast arvode:

1 % per år

Startdag:

2012-11-01

Rörligt arvode:

20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis i efterskott.

Jämförelseindex:

SIX Return Index

High watermark:

Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas per individ och är evigt.

Insättningsbelopp:

Första insättning lägst 1 000 000 kronor. Tilläggsinvestering 100 000 kronor (1 000 000 kr hos Avanza och Nordnet).

Teckning/inlösen:

Månadsvis

Utdelning:

Nej

Fondbolag:

Lancelot Asset Management AB

Förvaringsinstitut:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Tillståndsgivande myndighet:

Finansinspektionen

Revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

ISIN-Kod:

SE0004841195

Placeringsinriktning:

Aktiefond som huvudsakligen investerar i svenska aktier

Tillgångslag:

Aktier och likvida medel

Denominerad Valuta:

SEK

Ansvariga portföljförvaltare:

Erik Bertilsson

Fast arvode:

1,3 % per år

Startdag:

2020-10-19

Rörligt arvode:

20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis i efterskott.

Jämförelseindex:

SIX Return Index

High watermark:

Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas per individ och är evigt.

Insättningsbelopp:

100 SEK via Avanza och Nordnet. Initial teckning via Lancelot minst 1 000 000 SEK (tillläggsinvestering 100 000 SEK)

Teckning/inlösen:

Dagligen

Utdelning:

Nej

Fondbolag:

Lancelot Asset Management AB

Förvaringsinstitut:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

Tillståndsgivande myndighet:

Finansinspektionen

Revisor:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

ISIN-Kod:

SE0014704805

Avkastning efter arvode

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Helår
2024 Index
0.4% -1.7%
-1.3% 3.8%
8.0% 5.7%
1.9% 0.3%
6.4% 3.8%
-1.1% -1.5%
14.8% 10.6%
2023 Index
4.8% 7.9%
0.1% 1.2%
-3.7% -0.4%
4.9% 3.0%
-0.3% -2.7%
1.7% 2.1%
3.3% -0.3%
-7.3% -3.7%
-1.4% -2.0%
1.4% -3.5%
17.5% 9.2%
10.5% 8.2%
33.4% 19.2%
2022 Index
-11.3% -9.9%
-8.8% -6.9%
-0.2% 2.5%
-7.6% -3.9%
2.5% -1.1%
-7.7% -11.9%
7.2% 12.2%
-4.3% -7.2%
-4.8% -7.3%
4.5% 6.4%
0.4% 7.3%
-1.6% -2.7%
-28.8% -22.8%
2021 Index
3.0% 2.5%
8.8% 3.0%
2.0% 8.2%
2.6% 3.7%
-0.3% 2.5%
-4.0% 0.7%
-0.5% 7.5%
-2.1% 0.5%
-10.2% -6.2%
0.3% 5.0%
0.4% 1.7%
3.6% 5.2%
2.4% 39.3%
2020 Index
4.3% 1.0%
-3.4% -6.6%
-7.3% -13.3%
10.3% 8.5%
7.2% 5.5%
7.1% 2.3%
7.9% 4.1%
4.5% 3.7%
6.7% 4.5%
-6.0% -5.9%
13.6% 11.4%
5.9% 1.3%
61.0% 14.8%
2019 Index
9.0% 7.7%
2.8% 4.0%
1.5% 1.1%
7.2% 7.2%
-0.6% -6.9%
7.4% 6.8%
1.1% 0.2%
-4.4% -1.2%
0.9% 2.9%
2.1% 4.0%
4.9% 2.0%
1.3% 3.5%
37.7% 35.0%
2018 Index
1.1% 1.6%
-7.2% -0.7%
-1.1% -1.3%
2.5% 4.4%
3.4% -0.1%
0.9% 0.3%
9.5% 4.1%
5.1% 2.6%
1.9% 0.1%
-6.1% -7.1%
-2.1% -1.6%
-5.6% -6.0%
1.2% -4.4%
2017 Index
0.6% 1.2%
2.1% 2.9%
1.3% 2.1%
4.4% 4.4%
4.8% 1.7%
2.0% -2.0%
-1.0% -3.0%
-1.2% -0.9%
5.1% 5.6%
-1.4% 2.1%
-1.2% -3.5%
2.3% -1.3%
18.9% 9.5%
2016 Index
-7.7% -7.1%
-2.3% 2.0%
1.7% 1.9%
-3.0% 0.9%
4.1% 2.5%
-6.2% -3.6%
8.5% 5.5%
5.5% 2.5%
0.8% 1.8%
-2.3% -0.9%
-1.4% 1.4%
6.0% 2.9%
2.5% 9.6%
2015 Index
3.5% 7.1%
10.6% 8.1%
1.8% 0.0%
5.4% 0.2%
1.5% 1.2%
-6.0% -6.4%
4.7% 5.0%
-6.9% -5.9%
0.4% -4.4%
7.0% 6.9%
6.1% 3.6%
-0.6% -4.0%
29.3% 10.4%
2014 Index
-2.2% -1.7%
4.4% 6.1%
2.9% 0.6%
-2.3% 1.9%
2.7% 3.7%
-2.5% -1.4%
-1.2% -0.7%
0.1% 0.6%
-6.1% -0.2%
-1.0% 1.6%
7.1% 3.4%
4.8% 1.1%
6.1% 15.8%
2013 Index
8.0% 5.5%
2.6% 3.6%
1.0% 0.9%
-1.0% 2.1%
0.4% 2.1%
-2.0% -5.0%
6.5% 7.2%
4.8% -1.0%
6.0% 4.1%
3.0% 1.7%
4.6% 2.3%
2.2% 2.1%
42.0% 28.0%
2012 Index
1.7% 3.1%
2.8% 2.1%
4.5% 5.2%
Se fler årtalSe färre årtal
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Helår
2024 Index
0.4% -1.7%
-1.3% 3.8%
8.0% 5.7%
1.9% 0.3%
6.4% 3.8%
-1.1% -1.5%
14.8% 10.6%
2023 Index
4.8% 7.9%
0.1% 1.2%
-3.7% -0.4%
4.9% 3.0%
-0.3% -2.7%
1.7% 2.1%
3.3% -0.3%
-7.3% -3.7%
-1.4% -2.0%
1.4% -3.5%
17.5% 9.2%
10.5% 8.2%
33.4% 19.2%
2022 Index
-11.3% -9.9%
-8.8% -6.9%
-0.2% 2.5%
-7.6% -3.9%
2.5% -1.1%
-7.7% -11.9%
7.2% 12.2%
-4.3% -7.2%
-4.8% -7.3%
4.5% 6.4%
0.4% 7.3%
-1.6% -2.7%
-28.8% -22.8%
2021 Index
3.0% 2.5%
8.8% 3.0%
2.0% 8.2%
2.6% 3.7%
-0.3% 2.5%
-4.0% 0.7%
-0.5% 7.5%
-2.1% 0.5%
-10.2% -6.2%
0.3% 5.0%
0.4% 1.7%
3.6% 5.2%
2.4% 39.3%
2020 Index
4.3% 1.0%
-3.4% -6.6%
-7.3% -13.3%
10.3% 8.5%
7.2% 5.5%
7.1% 2.3%
7.9% 4.1%
4.5% 3.7%
6.7% 4.5%
-6.0% -5.9%
13.6% 11.4%
5.9% 1.3%
61.0% 14.8%
2019 Index
9.0% 7.7%
2.8% 4.0%
1.5% 1.1%
7.2% 7.2%
-0.6% -6.9%
7.4% 6.8%
1.1% 0.2%
-4.4% -1.2%
0.9% 2.9%
2.1% 4.0%
4.9% 2.0%
1.3% 3.5%
37.7% 35.0%
2018 Index
1.1% 1.6%
-7.2% -0.7%
-1.1% -1.3%
2.5% 4.4%
3.4% -0.1%
0.9% 0.3%
9.5% 4.1%
5.1% 2.6%
1.9% 0.1%
-6.1% -7.1%
-2.1% -1.6%
-5.6% -6.0%
1.2% -4.4%
2017 Index
0.6% 1.2%
2.1% 2.9%
1.3% 2.1%
4.4% 4.4%
4.8% 1.7%
2.0% -2.0%
-1.0% -3.0%
-1.2% -0.9%
5.1% 5.6%
-1.4% 2.1%
-1.2% -3.5%
2.3% -1.3%
18.9% 9.5%
2016 Index
-7.7% -7.1%
-2.3% 2.0%
1.7% 1.9%
-3.0% 0.9%
4.1% 2.5%
-6.2% -3.6%
8.5% 5.5%
5.5% 2.5%
0.8% 1.8%
-2.3% -0.9%
-1.4% 1.4%
6.0% 2.9%
2.5% 9.6%
2015 Index
3.5% 7.1%
10.6% 8.1%
1.8% 0.0%
5.4% 0.2%
1.5% 1.2%
-6.0% -6.4%
4.7% 5.0%
-6.9% -5.9%
0.4% -4.4%
7.0% 6.9%
6.1% 3.6%
-0.6% -4.0%
29.3% 10.4%
2014 Index
-2.2% -1.7%
4.4% 6.1%
2.9% 0.6%
-2.3% 1.9%
2.7% 3.7%
-2.5% -1.4%
-1.2% -0.7%
0.1% 0.6%
-6.1% -0.2%
-1.0% 1.6%
7.1% 3.4%
4.8% 1.1%
6.1% 15.8%
2013 Index
8.0% 5.5%
2.6% 3.6%
1.0% 0.9%
-1.0% 2.1%
0.4% 2.1%
-2.0% -5.0%
6.5% 7.2%
4.8% -1.0%
6.0% 4.1%
3.0% 1.7%
4.6% 2.3%
2.2% 2.1%
42.0% 28.0%
2012 Index
1.7% 3.1%
2.8% 2.1%
4.5% 5.2%
Se fler årtalSe färre årtal

Initial teckning via Lancelot

Ett sätt att teckna andelar i fonden Lancelot Sverige A är att teckna direkt hos Lancelot. Det sker självklart utan avgifter. Handel sker en gång i månaden i fonden. För att teckna andelar i Lancelot Sverige A vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka dem så att de är Lancelot tillhanda senast näst sista bankdagen i månaden. Teckningsanmälan skickas till backoffice@lancelot.se eller:

Lancelot Asset Management AB
Att: Fondadministration
Box 161 72
SE-103 23 STOCKHOLM

För fysisk person:
- Ifylld och underskriven Teckningsanmälan - Initial teckning
- Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling

För juridisk person:
- Ifylld och underskriven Teckningsanmälan - Initial teckning
- Registreringsbevis (ej äldre än sex månader)
- Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för behörig firmatecknare
- Ifylld och underskriven blankett Tilläggsinformation om bolaget

Teckningsbeloppet (vid första teckning minimum SEK 1 000 000, därefter minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning. Avräkningsnota sänds ut som bekräftelse på köpet av andelar inom fem bankdagar efter teckning.

Teckning via Avanza och Nordnet

Ovanstående blanketter ska ej användas, teckning sker enligt Avanza och Nordnets instruktioner. Teckning i Lancelot Lancelot Sverige A sker i poster om minst SEK 1 000 000. Minsta insättning för Lancelot Sverige B är om SEK 100.

Tilläggsinvestering

Om du redan är kund i Lancelot Sverige A och vill göra en tilläggsinvestering vänligen fyll i blanketten

Teckningsanmälan - Tilläggsinvestering och skicka den till ovan adress eller backoffice@lancelot.se senast näst sista bankdagen i månaden.

Teckningsbeloppet (minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning.

Inlösen

För att lösa in andelar i Lancelot Sverige A vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka dem så att de är Lancelot tillhanda senast näst sista bankdagen i månaden. Inlösenanmälan skickas till backoffice@lancelot.se eller:

Lancelot Asset Management AB
Att: Fondadministration
Box 161 72
SE-103 23 STOCKHOLM

Fonden är öppen för inlösen en gång i månaden. För att lösa in andelar i Lancelot Sverige A fyll i Inlösenanmälan och skicka den i original så att den är Lancelot tillhanda senast 5 bankdagar för månadsskifte. Det sker självklart utan avgifter. Inlösen sker per den sista bankdagen varje månad och likvidbeloppet utbetalas normalt till angivet konto fem bankdagar efter att NAV fastställts. Juridisk person ska bifoga giltigt registreringsbevis eller annat bevis som styrker firmateckningsrätt.

Om inlösenlikvid ska föras över till annat konto än vad som angavs vid initial teckning ska blanketten "Ändring av kunduppgifter" fyllas i och bifogas inlösenanmälan tillsammans med erforderliga dokument.

Datum för teckning/inlösen

Teckningsanmälan ska vara Lancelot tillhanda den näst sista bankdagen varje månad. Teckningsbeloppet ska finnas tillgängligt på Lancelot Sverige As klientmedelskonto senast sista bankdagen kl 11:00.

Vid inlösen i Lancelot Sverige A ska inlösenanmälan finnas tillgänglig hos Lancelot senast fem bankdagar före månadsskifte. Inlösenlikvid betalas ut några dagar in i den nya månaden.

Om teckning sker via Avanza eller Nordnet gäller deras regler för teckning och inlösen, oftast en eller två bankdagar före Lancelots tider. Lägg ordern i god tid och kontakta Avanza eller Nordnet om vilka tider som gäller.

Ta del av fondens månadsbrev

Ja tack, jag vill gärna ta emot Lancelot Sveriges månadsbrev.

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Lancelot Asset Management AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies