Christian Granquist, född 1968 och Per Hedberg, född 1973, är ansvariga förvaltare för fonden Lancelot Camelot.

Christian har en Master i International Economics vid Uppsala Universitet. Han har tidigare en lång karriär på Handelsbanken Asset Management där han arbetade som bl.a. ansvarig förvaltare för både nordiska och globala marknader. Per har en Master of Science in Business Administration vid Jönköping International Business School och har tidigare arbetat på både Carnegie och Handelsbanken. Christian och Per började som ett team på Lancelot under 2015.

 

Einstein och placeringar

_MG_4201 christian och per beskurenPer och Christian talar gärna och intensivt om vikten av att se på investeringar med ett långsiktigt perspektiv. ”De flesta aktieinvesterare jagar korta vinster. De underskattar den effekt som ränta-på-ränta ger”, säger Per. Han fortsätter: ”Vi vill hitta dessa ränta-på-ränta investeringar och gör det genom att studera strukturella tillväxtområden som kommer ha möjlighet att utvecklas bättre än marknaden de närmaste tio åren. ”

Christian Granquist: ”På frågan om vilken som är den starkaste kraften i universum lär Einstein lite oväntat ha svarat ”The power of compounding” – det som på svenska lite mer torrt kallas ränta-på-ränta. Många hade nog kanske väntat sig t.ex. en fysikalisk kraft eller något spännande från yttre rymden. Men Einstein hyllade detta, lite tråkiga fenomen, som världens åttonde underverk. Han hävdade att den som förstår kraften tjänar den medan den som inte förstår den betalar den.

Själv lärde jag mig detta genom att min far berättade historien om ”riskornen på schackbrädet”, i vilken en ung man lurar kungen att få betalt för sin uppfinning schackbrädan genom att dubblera antalet riskorn per schackruta med början på ett. Kungen tycker det verkar billigt, men på ruta 21 är vi redan över miljonen, på 31 är vi över 1000 miljoner och halva schackbrädet är fortfarande kvar. Detta fick mig att intressera mig för ekonomi och investeringar och det är fortfarande det som driver mitt intresse idag.

Mer komplicerad är nämligen egentligen inte min syn på investeringar. Exponentiell tillväxt är det som driver värdet av långsiktiga investeringar. Utan tillväxt går värdet asymptotiskt mot noll. Värdetillväxt skapas genom att hitta företeelser i samhället som växer, t.ex. digitala betalningar, Cybersecurity, miljötänk eller ökat kvinnligt deltagande i arbetslivet. Sedan följer egentliga bara det mödosamma arbetet att identifiera bolag som växer tillsammans med dessa företeelser.

Utöver detta har kapitalet sedan funktionen att möjliggöra investeringar i bristande funktioner i samhället: vattenbrist, infrastruktur, sjukvård etc. Här kommer det privata kapitalet att spela en större roll i framtiden än historiskt. Det känns bra att kunna få vara en del av det, istället för att vara passivt kapital. För dessa behov kommer framöver att öka och inte minska.”

Camelot vill precis som andra investerare köpa till ett lågt pris och sälja till ett högre. Här vill Christian lyfta fram värderingsmultiplarnas roll. Växer både vinster och värderingen av dessa blir det en härlig ränta-på-ränta effekt. ”För den som klarar att ha ett långsiktigt perspektiv är multiplar en ytterst intressant aspekt av en investering”, säger Christian. ”Värderingsmultipeln är en spegling av hur andra ser på bolaget och dess vinsttillväxt och som andra masspsykolgiska processer är den ofta felaktig. När vi har en avvikande syn än massan föds affärsmöjligheten.”

När man träffar Per och Christian slås man snabbt av två saker. Det första är hur lätt de har att fylla i varandras tankar och förklaringar. Det andra är hur obehindrat de rör sig mellan teoretiska resonemang och dess praktiska verklighet. De båda menar att det inte finns något mystiskt i det de gör men att deras personliga egenskaper och liv vid sidan av aktieplaceringar kan ge dem fördelar i jobbet. Per har ett stort engagemang i ungdomsidrott och Christian gör musik.

”Ja, jag tror det hjälper oss att inte bara involvera ena hjärnhalvan. För att lyckas bättre än marknaden så måste vi både ha mod att agera annorlunda än marknaden i vissa lägen”, säger Christian.

De talar om framgångsfaktorerna bakom Camelot. Vad det är som gjort att Camelot lyckats dubbelt så bra som börsen sedan sin start för drygt tio år sedan. De enas om att det är Camelots flexibilitet där förvaltaren har större möjligheter att parera marknadens rörelser och utveckling.

Vi avslutar vårt samtal genom att ställa frågan vad kunder kan förvänta sig av dem båda och Camelot. ”Vi investerar själva i vår egen fond och delar därmed risk med våra kunder. Den ärligheten kan våra kunder förvänta sig av oss. Av Camelot kan de förvänta sig ett sofistikerat risktagande med stort patos och hängiven vinnarinstinkt. De kan helt enkelt förvänta sig det Camelot är, en unikt framgångsrik globalfond”, avslutar Per.

PC