För oss på Lancelot är det av yttersta vikt att du som kund känner trygghet.

Trygghet i att du vet att ditt kapital växer långsiktigt och att du kan sova gott om nätterna utan att oroa dig över hur börsen kommer att utvecklas. Vi vet att kapitalförvaltning inte bara handlar om att prestera bra när marknaden går upp, utan ännu mer om hur man agerar när den viker. För att återhämta en nedgång om 50 procent krävs en uppgång på 100 procent.

Vi ser varje kund som unik med individuella krav på sin förvaltning. Vi arbetar därför nära våra kunder och utarbetar tillsammans med kunden en målsättning och risknivå. När du som kund är nöjd är vi nöjda. Vi investerar vårt eget kapital i våra egna fonder och förvaltar våra kunders pengar på samma sätt som våra egna eftersom vi tror på full transparens och att vi och våra kunder skall ha samma förväntningar och en gemensam målsättning.

För att kunna åstadkomma en bra långsiktig värdetillväxt tror vi att det är av yttersta vikt att undvika, eller åtminstone minimera effekten av de nedgångar som aktiemarknaden från tid till annan uppvisar. Vi förvaltar därför våra portföljer aktivt, i motsats till passiv eller indexerad förvaltning. Det innebär att vi bland annat minskar vår aktieexponering då vår marknadssyn viker och ökar vår aktieexponering då vår marknadssyn är positiv. Det innebär också att vi investerar i koncentrerade portföljer bestående av cirka 10-20 bolag. Portföljernas sammansättning sker oberoende av index sammansättning och valet av enskilda aktier sker genom en grundlig macroanalys tillsammans med fundamental företagsanalys. Resultatet blir en jämn och mindre dramatisk värdeutveckling, som kan understiga marknadsutvecklingen under ett enskilt år då marknaden stiger kraftigt, men som man mer än väl blir kompenserad för under de perioder som marknaden faller. Härigenom åstadkoms ett icke oväsentligt mervärde i förvaltningen över tiden.

Tack vare vår förvaltningsfilosofi har vi levererat trygg och bra förvaltning sedan vi startade 1989.

Peggy Bruzelius, Delägare och styrelseordförande i Lancelot Holding AB