Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Februari:
  • Lancelot Camelot 1071,4% 2,6% -2,2%
  • Jämförelseindex 634,5% 4,6% -2,8%

 Varför investera i Lancelot Camelot

Lancelot Camelot är vår globala aktiefond. Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning uppnå en avkastning som väsentligt överstiger utvecklingen på den globala aktiemarknaden (MSCI World) inklusive utdelningar.

När vi skapade fonden utgick vi ifrån hur vi ville förvalta våra egna pengar. Vi ville få en hög avkastning över tid till rimlig risk. Det spelade ingen roll hur den allmänna aktiemarknaden avkastade från dag till dag. Det innebär två saker för vår förvaltning. För det första är det viktigare att försöka undvika de stora nedgångarna på aktiemarknaden än att vara med hela vägen upp till toppen. Därför lånade vi lite från hedgefonderna så att vi i viss mån kan ändra vår aktieandel när vi vill. Vi kan lägga oss så lågt som 60% eller välja att agera offensivt och dra upp aktieandelen till 120%. Det ger oss större säkerhet när marknaden faller och större möjligheter när vi ser en positiv marknad. Det är en stor skillnad mot vanliga aktiefonder som hela tiden måste ha 100% aktier och kan därför inte parera marknadens svängningar.

För det andra innebär det att vi endast investerar i de fåtal bolag som vi tror över tid kan anpassa sig till framtiden och avkasta bättre än marknaden som helhet. Vi anser att ett bolags verkliga värde finns inne i bolaget och inte alltid i den dagliga aktiekursen. Därför investerar vi i bolag som har bra produkter, stark företagsledning och sunda finanser, men det behöver inte betyda att aktiepriset går upp på kort sikt. Vi har dock inte bråttom utan är långsiktiga och kan vänta eftersom vi är starka i vår övertygelse.

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.