Erik Bertilsson, född 1985, är ansvarig förvaltare för fonden Lancelot Avalon. Erik har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola. Erik har arbetat på Lancelot Asset Management sedan 2013, som analytiker och förvaltare inom den diskretionära förvaltningen. Tidigare erfarenhet som analytiker på Credit Suisse i London med inriktning mot den Europeiska flyg- och transportsektorn.


Twitter