Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Januari:
  • Lancelot Avalon 325,1% 4,8% 4,8%
  • Jämförelseindex 255,4% 7,9% 7,9%

Varför investera i Lancelot Avalon

Lancelot Avalon är vår aktiefond som fokuserar på den svenska marknaden. Lancelot Avalon är aktivt förvaltad och investerar i upp till 20 stycken börsbolag med potential att öka kraftigt i värde på lång sikt.

Lancelot Avalon utmärker sig genom:

• koncentration på ett begränsat antal bolag med stor potential
• omfattande analys
• disciplin vad gäller tidpunkt och pris vid köp och försäljning
• ett långsiktigt perspektiv på en ofta kortsiktig marknad

Koncentration på de mest lovande bolagen möjliggör djup analys. Potentiella investeringar genomlyses grundligt genom självständig analys, möten med företagsledningen och besök i verksamheten. Målet är att forma en välgrundad uppfattning om ett bolags långsiktiga värde och att endast investera om marknadens prissättning väsentligen underskattar detta. Lancelot Avalon strävar också efter att dra nytta av marknadens kortsiktighet. Fonden investerar gärna i bolag och sektorer som är impopulära för tillfället, men erbjuder stora möjligheter på sikt. Det kan både innefatta bolag som är exponerade mot strukturell tillväxt, såväl som bolag under förändring med en sund grundläggande affärsmodell.

Lancelot Avalon investerar i bolag som:

• har bra affärsmodell, marknadsposition, produkter och ledning
• är attraktivt värderade beaktande potentialen
• förväntas förbättra intjäningsförmågan väsentligt
• är missförstådda av marknaden

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.