relimgtop

Krönika av Lisa Seligon: Valutasäkra eller inte?

Publicerad i SvD, A Perfect Guide 2015-08-22

Valutasäkra eller inte?


LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management: För inte så länge sedan skrev jag om att jag tycker det är viktigt att man har en global exponering i sin portfölj. I dag är det lätt att köpa utländska fonder här i Sverige. Det finns dock vissa saker som man måste tänka på när det gäller valutan innan man gör en investering.

De flesta fonder som investerar i utländska bolag köper innehaven i lokal valuta och valutasäkrar inte. Om du till exempel är svensk och köper en amerikansk fond i dollar som har ett brittiskt innehav,
kommer du att vara fullt exponerad mot hur den svenska kronan rör sig mot dollarn och till viss del även av hur pundet rör sig gentemot dollarn.

Ibland kan man välja vilken valuta man vill köpa fonden i, det kan finnas exempelvis en USD-klass och en SEK-klass. Det innebär dock ingen valutasäkring, utan i praktiken endast att du slipper växla kronor mot dollar innan du köper fonden. Det finns dock fonder som valutasäkrar all valuta. Om det är gentemot kronan är det bara de enskilda aktiernas kursutveckling,
oavsett valutasvängningar, som påverkar fondens värde. Personligen tycker jag valutan är viktig för avkastningen och vill därför att
förvaltaren har en stark åsikt och positionerar sig därefter. Föregående år var det mycket gynnsamt att äga amerikanska bolag med stor inhemsk konsumtion och man ville äga mycket dollar eftersom den stärktes mot den svenska kronan. I dag bör man ha övervägande europeiska bolag, gärna konjunkturkänsliga, som gynnas av en förbättrad europeisk konjunktur och politiska stimulanser.

På samma gång vill man inte äga euro eftersom de politiska stimulanserna är till för att försvaga euron. Därför föredrar jag att sälja euro på termin (ett avtal om ett förutbestämt framtida pris) och köpa dollar. Dollar är dessutom en riskeliminerare och en trygg
hamn om det skulle komma turbulenta tider. Summa summarum är detta inte helt enkelt, utan det gäller att bestämma sig för:

1) Vilka bolag och länder man tror på.
2) Vilken valuta man tror kommer att stärkas mot den valuta fonden
är denominerad.
3) Om den valuta fonden är denominerad i kommer att stärkas mot
den svenska kronan.

Krönikan i PDF