Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - Är verkligen Sverige okunnigt?

2016-06-11

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2016-06-11.

LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management:

– Ingves gick nyligen ut och försvarade sin minusränta med ”okunskap bakom kritik!”. Han menar att en högre ränta skulle leda till starkare krona, lägre inflation, stigande arbetslöshet och en svagare exportindustri.

Ingves sänker räntan till minus för att skapa inflation, eftersom alla i teorin då handlar idag och inte skjuter upp sina inköp. Problemet är att Ingves inte kan påverka de största orsakerna till låg inflation (KPI). Vi lever nämligen i en alltmer digitaliserad och globalisad värld och handlar billigare över nätet. Lägg därtill ett kraftigt fallande oljepris. Ökande huspriser räknas däremot inte in i KPI. Jag skulle säga att det inte spelar någon roll med 0% inflation istället för 2%. Det som är viktigt är att vi investerar, konsumerar och har bra tillväxt, vilket vi till viss del har på

grund av låg ränta, men inte minusränta. Minusräntan gör det inte billigare för de flesta att låna eftersom de får betala bankernas merkostnad för denna. Lägre skatt, mindre bidrag och enklare arbeten är ett bättre sätt att få folk att arbeta, spendera och få upp inflationen tycker jag.

Hjälper minusräntan exporten? Handelsbalansöverskottet är idag knappt 3% av BNP. När det gäller exporten av varor är en växande andel av de varor vi säljer sammansatta av delar vi importerar. I viss mån gynnas handelsbalansen av att den svenska kronan försvagas av en minusränta. Valutakriget kan dock inte fortsätta i evighet och det är ingen långsiktig lösning på världens problem. För Sveriges del handlar det istället om att ha stark kompetens och förmåga att utveckla unika produkter som omvärlden vill ha.

En alltför låg ränta riskerar också att leda till felaktiga investeringar baserade på spekulation. Vad innebär minusränta på längre sikt? Skyhöga fastighetspriser och både överbelånade privatpersoner och fastighetsbolag. Hela Sverige får mindre köpkraft och framtida pensioner minskar i värde när obligationer kostar pengar istället för att ge avkastning. Lägg till framtida ökade skatter så riskerar det att leda till kraftig minskad konsumtion. Det är då vi ska vara rädda för stigande arbetslöshet. Det är också då Ingves inte kan använda räntan till hjälp eftersom den redan är på minus. Ingves kanske har för mycket kunskap om teorin men för lite kunskap om verkligheten. Penningpolitiken är verkningslös och kontraproduktiv på dagens nivåer. Vettig finanspolitik och strukturreformer är enda lösningen.

Läs krönikan i PDF