Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - Våga ifrågasätta

PUBLICERAD I SVD A PERFECT GUIDE 2020-02-22

Bristen på kritiskt tänkande slår mot vårt samhälle. Små barn är orädda, vågar fråga och vill förstå. De funderar på små saker men också på hur universum bildades och hur allt hänger ihop. Sedan händer det något. Samhället förstör de flesta och odlar rädsla och behov av trygghet, säger Lisa Seligson från Lancelot Asset Management. Visst har samhället blivit hårdare men vad händer när fokuset blir på rädsla att göra fel?

Män vågar inte ge kvinnor komplimanger med rädsla för att bli anklagad för sexuella trakasserier. Chefen vill inte ställa krav, rädd för blir anklagad för stressbeteende. Fokuset är inte längre att anställa de bästa utan en jämn könsfördelning enligt jämställdhetspolicyn. Det skall finnas rutiner och policys för allt. Minska risken för fel så att alla gör samma sak, men blir det inte tvärtom?

Vad händer med det kritiska tänkande, att se saker i ett större perspektiv och inte bara fokusera på det lilla problemet. Vilket samhälle leder det till? Användande av omdöme, tilltro till vår förmåga och att ifrågasätta framtiden. Mod och att ge och acceptera kritik blir mindre viktigt och ges inte plats för bland den ökande mängden av policys och rutiner.

Jag ser det ofta när det gäller förvaltning. Mängden regler och policys leder till att det inte längre blir viktigast att sätta kunden först, utan att minimera risken för bolaget, erbjuda lösningar som passar in i en färdig mall och inte låta förvaltarna ta egna beslut. Ansvaret läggs över på kunden. Vill kunden ha en speciell fond måste denne idag skriva under dokument hos sin rådgivare att det är han själv som väljer fonden och inte rådgivaren. Rådgivaren kan pga mängder regler i praktiken inte välja en fond som inte finns inom bankens erbjudande, oavsett hur bra den passar kunden. Resultatet blir ofta sämre avkastning för kunden och en ”one-size-fit-all lösning”.

Som kund måste du därför ställa krav, ifrågasätta och se till att du har en förvaltare som får och vågar tänka själv. Som med öppet sinne analyserar vad som händer i nästa steg, ser hela bilden, tar egna beslut och står för dem. Din förvaltare måste kunna förklara valet av varje innehav, sin bild av hur framtiden påverkas av de olika saker som händer och hur mycket risk just du bör ha. Kritiskt tänkande, ifrågasättande, att ta och ge kritik och se saker i ett större perspektiv har nämligen blivit en bristvara hos många förvaltare och hela samhället.

Läs artikeln i pdf här