Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - Cash is king

2018-06-07

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2018-06-09

LISA SELIGSON från Lancelot Asset Management om fyra olika placeringsstrategier just nu:

Jag träffar många institutioner. De har oftast ett placeringsreglemente som anger hur stor del de får placera i aktier, räntor samt alternativa investeringar, exempelvis hedgefonder och onoterade tillgångar. Policyn används för att portföljen ska få en rimlig risk och att målavkastningen uppnås. Den baseras på den historiska avkastningen för aktier och räntor. Förvaltare och banker gör ofta på samma sätt. 

Men vad händer när centralbankerna har manipulerat räntan till minus? 

Först och främst innebär det att de historiska siffrorna som styr modellen inte fungerar och att avkastningen på räntebärande värdepapper blir lägre. Hur ska man lösa det? 

Det finns fyra sätt. Det första är att man höjer risken och köper mer aktier. Somliga anser då att aktieutdelningen, som i snitt ligger på 3,5% bland börsbolag, kan räknas som ”ränteavkastning”. Men aktier går upp och ner och med en högre aktieandel ökar portföljrisken. Har man ett evigt perspektiv kanske det inte spelar någon roll men jag lovar att det ändå är jobbigt den dag då börsen kraschar. 

Det andra alternativet är att hitta andra typer av räntor, som obligationer med sämre kreditvärdighet eller längre löptider. Kom då ihåg att det viktigaste vid en investering är att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att man får tillbaka sina pengar. Därför ska man noga granska varje obligation man köper. Hur tror ni avkastnings- hungrande obligationsfonder gör? Ingen djup analys, tror jag. De köper nog allt som finns, eftersom de vet att den vanliga kunden varken har kunskap eller tid att sätta sig in i alla innehav. Att köpa obligationer med fast ränta och lång löptid ger något högre ränta. En mycket liten ökning i räntan försämrar dock radikalt värdet och därför känns det helt fel med en stundande räntehöjning.

Det tredje alternativet är att hitta alternativa investeringar som kan klassas som räntor, till exempel räntehedgefonder. De flesta har dock haft urusel avkastning den senaste tiden och därtill höga avgifter. De är dessutom svåra att förstå – och jag gillar bara det jag förstår. 

Det sista alternativet är helt enkelt att vänta och ha räntedelen i pengar på banken. Det kan kännas jobbigt att nästan inte få någon avkastning, men kom ihåg att cash is king när börsen har fallit och ingen annan har pengar. Passa då på att köpa bra aktier och obligationer som fallit kraftigt i värde. Det är värt risken eftersom avkastningspotentialen då är mycket större.

LÄS KRÖNIKAN I PDF