Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson: Den som är satt i skuld är inte fri

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2015-11-28

Lisa Seligson på Lancelot Asset Management: - Oavsett vad man har för åsikter om dagens flyktingsituation kan jag konstatera att Sverige står inför enorma ekonomiska utmaningar de kommande åren. I alla fall på kort sikt kommer flyktingströmmen att gräva djupa hål i statskassan och regeringen gör nu allt för ”hitta” pengar. Välfärdsamhällets vara eller icke vara kommer att diskuteras kraftigt.

Det finns troligtvis två vägar att gå. Den första vägen är att höja skatterna från dagens internationellt sett redan höga nivåer och/eller skära i kostnader inom alla områden. Det kommer bli stor påfrestning på skola, vård, boende och för många mindre pengar i plånboken. Den andra vägen är att staten lånar pengarna. Kortsiktigt ”syns” det inte, men på längre sikt, om behovet kvarstår, kan det se annorlunda ut.

Sverige har idag ett rekordstort utländskt investerarintresse eftersom vi har många intressanta börsbolag och en låg statskuld som en följd av att de svenska politikerna skickligt hanterade finanskrisen 2008. Med felaktig hantering av framtida ekonomiska utmaningar, en ökad upplåning av staten och skenande bostads-priser kan det intresset snabbt avta. Lägg till höjd ränta i USA och kanske högre oljepris så blir resultatet att den svenska räntan går upp. Då kommer lånen att kosta mer för både staten och för bostadslåntagarna. Det kommer att slå hårt på vår svenska konsumtion och leda till lägre vinster för många svenska bolag och minskade intäkter till staten. Då är vi kanske tillbaka till den första vägen, men fattigare.

Hur kommer det att påverka din ekonomi? Sannolikt till det sämre. Därför tycker jag att man ska ha kontroll på sin lånesituation och ett bra sparande för framtiden. Om utländska investerare lämnar Sverige kommer det också att påverka den svenska börsen. Intresset för den svenska kronan avtar då och därför tycker jag att du ska ha en balanserad del av din aktieportfölj investerad i utländska bolag. Dollarn är en trygg hamn i turbulenta tider och USA är det land som utvecklas minst dåligt i dagens oroliga värld.

Utvalda svenska exportbolag kan vara intressanta eftersom försäljningen gynnas av en svagare krona. Du kan idag lätt ”hedga” dina svenska kronor så att du inte påverkas av kronfallet. En ränteökning innebär också att värdet på räntebärande obligationer med längre löptid minskar och det blir därför ointressanta att äga i en ränteuppgång. Att äga aktier i bra bolag till rimliga värderingar tycker jag är en säker tillgång i jämförelse med alternativen.

LÄS I PDF