Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson: Direktutlåning en intressant investering

Publicerad i SvD, A Perfect Guide 2015-04-25

Direktutlåning en intressant investering

Lisa Seligson på Lancelot Asset Management: ”Det är svårt att hitta en vettig ränteavkastning och på bankkontot får jag väl snart betala för att ha pengarna. Det känns som jag måste köpa mer aktier fast jag egentligen inte vill.” Ja, det är så här många tänker i dagens nollräntemarknad. Att tvinga oss och företagen att investera och konsumera är just det centralbankerna vill. Men många mindre bolag får idag inte banklån på grund av svår kreditbedömning. 

 

På senare tid har därför lån som ”peer-to-peer” eller ”crowdfunding” vuxit fram. Det är företag eller individer som lånar ut direkt till företag och privatpersoner. Det finns ingen bank emellan, men ofta en plattform som sköter administration,
kreditbedömning och inkasso men som inte tar någon kreditrisk. Den här typen av utlåning tror jag kommer bli ett hot mot
bankerna framöver och kan vara intressant som ett nytt tillgångsslag att investera i. 

Det gäller dock att man verkligen tar reda på vad man investerar i. Avkastningen är ofta hög vilket indikerar en hög risk. Ibland finns det inga säkerheter eller panter. Om det är en plattform emellan måste de ha lång erfarenhet av kreditbedömning och det är mycket viktigt att titta på den verkliga nivån av historiska kreditförluster. Det skall dessutom vara tillräckligt många låntagare så att man sprider sina risker. Än så länge är denna typ av utlåning inte så stor i Sverige och har för kort historik för att investera i, enligt mig. 

Internationellt fungerar den bättre och där kan man finna utlåning genom plattformar eller i fonder, där du köper en fondandel, varpå likvid lånas ut till låntagare direkt eller via externa plattformar. Det finns fonder som specialiserat sig på att låna ut med varierande löptid och risknivå till allt från jordbruksindustrin till små konsumenter. Det är bara att välja och vraka men gör din hemläxa ordentligt innan du investerar.

I vanliga obligationer minskar obligationens värde vid en räntehöjning och aktiemarknaden brukar gå ner på samma gång. Med denna typ av lån är räntan stabil, den påverkas inte värderingsmässigt av att marknadsräntorna ändras. Avkastningen är också okorrelerad med aktiemarknaden, men det är viktigt att kreditförlusterna hålls låga och att du förstår vilka faktorer som kan ändra på detta. Denna typ av investering kan bli väldigt intressant framöver även i Sverige. Som investerare kan du få en hög avkastning på samma gång som det ger bra förutsättningar för småföretagens möjlighet att växa och utvecklas.

Krönikan i PDF