relimgtop

Krönika av Lisa Seligson: Investera i framtidens bolag

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2015-10-03

Lisa Seligson från Lancelot Asset Management: - Under de senaste åren har inflödet till aktieindexfonder ökat markant. Inte bara enstaka individer har börjat köpa indexfonder, utan även bankernas förvaltning och en stor del av kapitalförvaltningen i världen hanteras genom matematiska modeller som bygger på trender. 

Det innebär att hela marknaden (index) köps eller säljs och att de enskilda innehaven blir oviktiga. Börsen blir mer slagig eftersom nästan alla springer åt samma håll. Än mer volatilt blir det av att många har ”tvingas” in i aktiemarknaden eftersom stadskuldväxelräntor världen över är negativa och ointressanta att investera i. 

Ja, det låter ju inte så uppmuntrande. Hur ska man då göra om man vill få bättre avkastning än index på sikt? Jag tycker att idag mer än någonsin är valet av enskilda aktier jätteviktigt och att det gäller att ha en koncentrerad portfölj av bra bolag. På kort sikt kan även dessa bolag att röra sig kraftigt med marknaden, men på längre sikt så kommer bra bolag att utvecklas väl och visa sin styrka gentemot index. Vad ska man då investera i? Ett enkelt sätt är att göra det på är att fundera på vad man tror är morgondagens branscher. Jag är övertygad om att i framtiden kommer intresset att öka för; säkerhet, avfallshantering, automatisering, smarta maskiner, ny energi, hälsa, miljö och ålderdom. Bolag som ligger i framkant inom dessa områden är verkligen värda att titta på. 

Förutom att titta på dessa branscher är produkter som säljs på rätt sätt intressanta. E-handel och sociala medier kommer att ta över marknaden när det gäller försäljning. Det räcker inte längre med annonser i tidningar och en snygg förpackning. En produkt måste finnas i människors medvetande hela tiden. Hur kommer man då dit? Det gäller att bolagen verkligen är medvetna om sin målgrupp och finns i den målgruppens liv hela tiden. Idag sker det på sociala medier såsom Facebook, bloggar, Instagram m.m.  

Idag blir man inte munter av hur världen ser ut, dålig tillväxt nästan överallt; Greklandskris, valutakrig, enorma skulder både privat och statligt, flyktingströmmar och negativ ränta. Men det finns bolag, både nya och gamla, som kommer att utvecklas mycket väl ändå. Framtidens bolag, de bolag som vågar förändra sig, är lyhörda och inte är rädda för nya utmaningar. De är i de bolagen man ska köpa aktier och äga långsiktigt för då kommer man får bra avkastning på kapitalet trots världens problem och slagiga aktiemarknader.

Läs krönikan i PDF.