Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - Lön efter möda

PUBLICERAD I A PERFECT GUIDE 2016-10-01

LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management: – Jag gillar att betala i relation till prestation. Det spelar egentligen ingen roll inom vilket område det är. Det som är viktigt för mig är att bra arbete ska ge bra betalt och tvärtom. Det gäller i synnerhet fonder. Därför tycker jag om rörliga arvoden som är kopplade till avkastningen.

Det märkliga är att jag nog inte är ensam om att tycka så här, men ändå är det väldigt få aktiefonder som har rörligt arvode. Om du trots allt hittar en fond som har rörligt arvode gäller det att fonden också tar ut det på ett rättvist sätt. Vad är det då som är viktigt att titta på? För det första måste fonden jämföra sig med ett relevant jämförelseindex. En aktiefond ska jämföra sig med börsen och inte något annat.

Risken med rörligt arvode är att aktieförvaltaren tänker ”full fart framåt, det enda sättet att slå börsen och tjäna pengar är att ta mer risk än börsen”. Det går ofta bra så länge börsen går upp men brukar sluta i katastrof när det sedan går ner. För att förhindra detta är det jätteviktigt att fonden har ”high watermark” och att det är evigt.

Vad betyder då högvattensmärke? Begreppet innebär att fonden bara får rörligt arvode om den totalt sett har slagit börsen, det vill säga om fonden tappar mot börsen måste den ta igen tappet och gå om börsen innan den får ta ut rörligt arvode. Högvattensmärket ska gälla under hela tiden du är ägare i fonden och ska inte kunna nollställas, det vill säga att det ska vara evigt. Om fonden då har tagit för mycket risk och tappar avkastning mot börsen kan det gå långa tider utan du betalar rörligt arvode. Om fonden avkastar bättre än börsen över tid betalar du rörligt arvode, men då är du också väldigt nöjd eftersom du vet att du har slagit börsen. Sålunda rättvist, ärligt och enkelt.

High watermark är vanlig bland hedgefonder men tyvärr inte bland aktiefonder. Jag är själv inte förtjust i hedgefonder för att jag överlag tycker att de ger för lite avkastning på sikt och ofta inte står emot börsnedgångar på ett bra sätt. En flexibel aktiefond med börsen som jämförelseindex och som i viss mån kan ändra sin aktieandel för att undvika nedgångar och kunna vara med mer på uppgångar är intressant. Utvärdera sedan fonden på lång sikt, jag skulle säga minst fem år. Alla förvaltare kan ha ett enstaka bra eller dåligt år men att leverera avkastning bättre än marknaden över tid är det väldigt få som lyckas med.

LÄS KRÖNIKAN I PDF