Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - Preferensaktier är överlag överskattade

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2019-04-13

Ni kanske har hört andra prata om preferensaktier. En säker investering med hög avkastning, får man ofta känslan av. Men vad är egentligen en preferensaktie? 

En preferensaktie är en aktie som har förtur till utdelning före vanliga aktier. Utdelningen är förutbestämd och oftast högre än direktavkastningen på vanliga aktier. En preferensaktie har högre prioritet än vanliga aktier vid en konkurs – men lägre än en obligation. Till skillnad från en obligation finns ingen inlösenstidpunkt. Priset på preferensaktien påverkas precis som en obligation av ränteförändringar. Går marknadsräntan upp går priset på preferensaktien ner. Så länge allt är frid och fröjd brukar preferensaktiens kurs inte vara lika växlande som en vanlig akties, eftersom den inte får ta del av ökade eller minskade vinster i bolaget. Jag säger brukar, för en preferensaktie tappar ofta kraftigt i värde precis som en vanlig aktie om bolaget får betalningsproblem eller i orostider när likviditeten ofta är dålig. Varför ska man då köpa en preferensaktie? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag förstår oftast inte tjusningen som privatperson.

Tror du att ett bolag skall växa bra framöver – köp istället aktien. Då får du både värdeökning i aktien, kanske högre utdelning framöver och möjlighet att vara med och påverka genom din röst. Vill du ha en hög stabil utdelning – köp en företagsobligation istället och äg den till förfall. Har du gjort rätt kreditanalys får du då tillbaka dina investerade pengar vid en bestämd tidpunkt. Du har dessutom förtur vid konkurs.

Om ett bolag har väldigt stabila och låga kassaflöden och inte särskilt mycket tillväxtpotential skulle det kunna vara intressant att köpa en preferensaktie, men då ska utdelningen vara hög, upp mot 8 procent per år, tycker jag. Annars finns det intressanta aktier som är bättre att investera i.

Att köpa en preferensaktie i ett bolag som det ser illa ut för kan vara intressant om du tror att bolaget kommer på fötter. Den fasta utdelningen ger en riktigt hög direktavkastning om priset på preferensaktien är låg, men det är hög risk och lågt pris just därför. Glöm inte att en stor risk med preferensaktier är att du kan bli helt överkörd av de vanliga aktieägarna. De bestämmer nämligen helt och hållet både över bolagets vinster och tillgångar.

Läs i PDF