Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - Räntefonder inte alltid låg risk

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE februari 2019

 Räntefonder, högre risk än aktiemarknaden?

Lisa Seligson från Lancelot Asset Management: Många blev rädda i oktober och december när aktiemarknaden fick ordentlig hicka. Det var inte bara aktiemarknaden som dök utan även räntefonderna backade. Men är inte räntefonder en trygg placering? Det är en uppfattning som är fel. Det beror helt och hållet på vilken typ av räntepapper du har investerat i.

Det finns tre saker du måste hålla reda på när det gäller obligationer. 1, Durationen. Hur lång är löptiden tills förfall? Lång duration ger stor räntekänslighet för förändringar i räntan. 2, Kreditrisken. Kommer bolaget eller staten du har lånat ut pengar till att kunna betala tillbaka pengarna när obligationen förfaller? 3, Likviditeten. Hur lätt går det att sälja och köpa obligationen?

De flesta som köper ränteplaceringar gör det via fonder. Fonderna innehåller oftast massor av värdepapper. För att i dagens låga räntevärld få någon typ av avkastning har många fonder gått längre ut på riskskalan. Det innebär att de har köpt företagsobligationer med hög risk och kanske också räntepapper med lång löptid för att få en positiv ränta (den korta svenska statsräntan är minus). Men om räntan går upp faller obligationers värde. Långa obligationer faller mycket, ungefär ränteförändringen gånger löptiden. Det gäller således att ha rätt om kommande ränteförändringar.

Men det absolut viktigaste är att göra kreditanalysen. I jakten på avkastning har det sålts mycket obligationer i ”dåliga” företag. I mina ögon är analysen av det enskilda värdepappret, framförallt när det gäller företagsobligation, oftast tvivelaktig eftersom fonderna behöver köpa många räntepapper och inte hinner och/eller kan göra analysen. Så länge räntan går ner, allt tickar på och ingen är orolig, har dessa lån kunnat förnyas till lägre ränta. Men när marknaden börjar att skaka, såsom i december, går det inte längre. Då gäller det att företagen verkligen har pengar när obligationen ska betalas tillbaka.

När investerare inte längre vill ha risk faller inte bara aktiemarknaden utan också företagsobligationspriserna rejält. Går det då ens att sälja obligationerna? I mindre företagsobligationer är svaret tyvärr nej. Den svenska företagsobligationsmarknaden är fortfarande tunn och när det blir skakigt försvinner köparna. Då får oftast obligationerna reas ut om det ens går att sälja.

Obligationsfonder kan sålunda vara större risk än aktier. Du måste helt enkelt veta vad du investerar i. Det är som allt, det finns inga enkla pengar, utan desto mer du tränar desto mer tur får du!