Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson: Spara åt en speciell person

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2015-11-14

Lisa Seligson från Lancelot Asset Management: -Många jag känner och träffar funderar på hur de bäst skall spara till barn och barnbarn, eller till och med till personen de lever med. Det finns ett flertal sätt att göra det på, men man skall vara noga med att välja rätt sparform beroende på när och hur man vill att pengarna skall tillfalla den man sparar till. Det kan vara så att man vill att sparandet skall övergå när den man sparar till blir myndig eller kanske inte förrän man själv dör. Ofta vill man vara säker på att sparandet vid ens död tillfaller precis den person man har tänkt sig. 

Då är det bäst att spara i kapitalförsäkring som du tecknar i ditt eget namn med en förmånstagare som du själv väljer. Det innebär att om du dör kommer kapitalet tillfalla förmånstagaren till skillnad från om du sparar i en depå eller en ISK och har skrivit ett testamente. Då tillfaller nämligen kapitalet dödsboet och skall sedan följa arvslagen. En kapitalförsäkring ingår inte i dödsboet. 

Vad är då skillnaden mellan en kapitalförsäkring och en vanlig depå eller ett investeringssparkonto (ISK)? Det är endast i en kapitalförsäkring som du kan välja en förmånstagare. Skatten ser annorlunda för en depå medan det i en ISK och en kapitalförsäkring är mer eller mindre samma skatt. I en depå betalar du 30% i reavinstskatt på kapitalvinster vid försäljning, du kan kvitta vinster mot förluster och du behöver deklarera. I en ISK och kapitalförsäkring betalar du 30% av statsskuldväxelräntan plus 0,75% i årlig skatt from nästa år. Dock lägst 0,375%. Förluster går inte att kvitta mot vinster och du slipper deklarera. Det innebär att om du i dagsläget tror att du kommer att avkasta mer än 1,25% nästa år lönar det sig med en ISK eller en kapitalförsäkring jämfört med en depå. Den dag räntan går upp och därmed skatten kan du kostnadsfritt avveckla din kapitalförsäkring eller ISK om du vill. 

När det gäller själva investeringarna tycker jag att du ska investera i en aktivt förvaltad aktiefond med fåtal innehav, om du inte själv vill välja aktier. Ränteplaceringar är ointressanta idag. Eftersom du förhoppningsvis kommer att spara under lång tid bör du kunna leva med aktiemarkandens upp- och nedgångar. Själv skulle jag se till att jag inte bara hade svenska kronor i portföljen, utan också dollar, eftersom jag stor att Sverige står inför stora ekonomiska utmaningar framöver och den svenska kronan kan då tappa i värde.

Läs krönikan i PDF