Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - The show must go on

27 februari 2016

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2016-02-27

LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management: Du vet hur det känns när du har tappat förnuftet och bara tänker på att vinna. Det spelar ingen roll vad motståndaren gör eller om det är vettigt att fortsätta. Du ska segra till varje pris. Efteråt inser man att det inte var värt det. Att man förlorade vänner, heder och fick sår som tar lång tid att läka.

Det känns som om Riksbanken har nått den där sista fasen. Målet är inflation och inget annat spelar roll. Räntan sänks till nivåer som aldrig tidigare skådats och resultatet blir motsatt effekt än det ursprungliga syftet. En sänkt ränta ska leda till ökade investeringar som drar upp tillväxten och inflationen. Men det fungerar inte när räntan går ner under noll.

Tänk på ett stabilt företag som leasar ut maskiner, telefoner eller vad som helst. I en normal marknad får de låna till någon procent och tar sedan lite mer betalt av kunderna. Överskottlikviditet får de också ränta på av banken. Tror ni att företaget idag trots minusränta får betalt av banken för att låna? Tror ni att det är lätt att ta höga räntor från kunder? Tror ni att företaget får ränta på banken på sin överskottslikviditet? Nej, nuvarande minusränta leder till minskade intäkter och ökade kostnader för bolaget.

Tänk nu på våra stora pensionsbolag. De har en stor del av kapitalet i räntebärande placeringar för att inte ha för stor risk. Men en minusränta ger det negativ avkastning. På samma gång minskar inte pensionsåtagandena. Hur ska det gå ihop? Ska de öka aktieandelen för att få bättre avkasting? Men då ökar risken och vad händer då när börsen går ner? Kanske bygga bankfack för att slippa minusräntan? Men det ger fortfarande ingen avkastning. Ska de sänka pensionerna?

Tänk på en vanlig människa. Stora bolån, minskade pensioner? Panik, du måste spara mer privat för framtiden. Vad ska du spara i? Ingen ränteavkastning, höga aktiepriser? Låna mer och köpa en lägenhet för att hyra ut, för det går väl alltid upp? Så tänker ju alla andra. Lånen fortsätter att öka, investeringarna och inflationen tar dock inte fart. Lånen måste betalas tillbaka någon gång, då minskar tillväxten. Det får bli någon annans problem. Det gäller att vinna här och nu. Ingves, är det så du tänker?

Läs krönikan i PDF