Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson-Vad är cykliska aktier?

PUBLICERAD I SVD A PERFECT GUIDE 2019-12-07

Jag fick en försynt fråga från en kund i veckan: vad är egentligen cykliska aktier?

Ju mer cykliskt ett bolag är desto mer följer det konjunk­tursvängningarna. Cykliska branscher är till exempel stål-, skogs- och verkstadsbolag då deras försäljning är beroen­de av efterfrågan på marknaden. Bolag som säljer dyrare sällanköpsvaror till mannen på gatan är också cykliska, där vi köper mindre om det blir sämre tider. Även banker räknas som cykliska eftersom sämre tider kan ge ökade kreditförluster och mindre utlåning. Vissa branscher, som skog, gynnas tidigt av en konjunkturuppgång och vissa, som bygg, senare. Livsmedel, alkohol, läkemedel och spel anses däremot inte vara cykliska utan är defensiva bran­scher. Vi tenderar snarare att unna oss lite mer god mat och dryck i sämre tider – samt spela lite mer eftersom vi kanske inte har råd att åka på en utlandssemester. Läke­medel behöver vi alltid.

Hur ser då svenska börsen ut? OMX30, det index som indexfonder ofta replikerar, består av börsens 30 största bolag. Därav är cirka två tredjedelar cykliska bolag. Dessa cykliska bolag har gått väldigt starkt på senaste tiden trots att konjunkturen har mattats av. Uppgången kan bero på att både amerikanska och europeiska centralbanken göds­lar marknaden med pengar för att försöka förbättra kon­junkturen. Börsen ligger nämligen sex till tolv månader före konjunkturutvecklingen. Om börsen har rätt eller fel om konjunkturen måste du själv ha en åsikt om och det bör spegla sig i din portfölj.

Enligt min åsikt finns det en annan anledning att inte ha för stor exponering mot OMX30 index och cykliska akti­er. Den globala tillväxten är idag mycket lägre än den har varit historiskt och den kommer nog fortsätta att vara så framöver på grund av åldrande befolkning och minskad produktivitet. Försäljningen hos de flesta cykliska bolag växer i nivå med BNP-tillväxten, även om det går upp och ner i cykler. Genom att istället investera i bolag som växer i snitt mer än BNP kommer aktiekursen i dessa bolag att över tid slå börsindex. Därför tycker jag att man, istället för OMX30, ska äga en portfölj av utvalda rimligt värderade bolag. Leta efter teman med hög långsiktig tillväxt som vat­tenförsörjning, digitala betalningar, det uppkopplade hem­met, urbanisering och långt liv. På så sätt behöver du inte bekymra dig om vilken cykel konjunkturen är i – och värdet på din portfölj kommer förhoppningsvis bara att ticka på.

Läs i pdf