Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - Vågar man köpa europeiska bankaktier?

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2016-10-29

LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management:

Bankerna är mycket viktiga för att kapitalmarknaden ska fungera. Därför måste det finnas kapitaltäckningsregler så att bankerna inte har för lite kapital vid en finanskris. Å ena sidan vill man se till att det finns tillräckligt mycket kapital i förhållande till utlåningen, å andra sidan vill man göra det lätt för framförallt företag att låna, växa och skapa nya jobb.

De svenska bankerna är välkapitaliserade jämfört med utländska banker. Minusräntan bidrar dock negativt till intjäningen och kapitalet eftersom bankerna måste betala för att förvara kapital och hittills inte fullt ut vågat ta ut det från bankkunderna. Minusräntan plus ökade kapitalkrav har inneburit att svenska bankaktier varit nedtryckta sedan mitten av 2015. I våras började dock bankerna höja bolånemarginalerna och därmed öka intjäningen. Detta tillsammans med bankernas höga utdelningar på upp emot 6 % gör det riktigt intressant att köpa svenska bankaktier i dagsläget.

I Deutsche Bank är problemet främst ett annat. Förutom att minusräntan har minskat vinsten, har bankens viktigaste intjäning FICC (obligations-, valuta- och råvaruhandel), delvis försvunnit med stramare Basel 3-regler. På samma gång är kostnaderna fortsatt höga. Därtill har de fått stora skadeståndskrav från sviterna av 2008. Allt detta tillsammans med eventuella dåliga lån har lett till en osäkerhet om kapitalet i banken räcker. Aktiekursen har rasat och är nu en minimal del av balansomslutningen. Detta är en systemkritisk bank som inte ”får” gå omkull. Problemet är att tyska staten enligt EU-regler inte får skjuta till pengar. Min gissning är att man försöker att hanka sig fram och skära kostnader men att det så småningom blir en nyemission i vilken tyska staten indirekt eller direkt ändock tvingas köpa en andel av emissionen. Då blir det lugn och ro igen och aktiekursen återhämtar sig troligtvis. Det kan bli en bra affär både för tyska staten och för de investerare som tecknar aktien då. Att köpa innan leder troligtvis bara till en stor utspädning.

Italienska banker är en helt annan historia. De är många och små och har helt enkelt lånat ut för mycket till dåliga lån. Dessa lån är enorma i förhållande till det egna kapitalet. Kan man då inte bara skriva av lånen? Bankerna har inte råd att ta denna kostnad och staten får inte och har inte kapital att stoppa in, så man skjuter problemen framför sig och fortsätter att blunda. Dessa bankaktier håller jag mig långt borta ifrån.

LÄS I PDF