Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson: Vad är index?

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2016-01-30

LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management: – Jag och andra brukar ofta skriva om hur svenska börsen går. Men vad är då börsen? Jo, det är ett index som replikerar ett antal bolag som är noterade på Stockholmsbörsen.

De vanligaste indexen på Stockholmsbörsen är SIX Return (SIX) och OMX Stockholm 30 (OMX). OMX är indexet du ser i våra dagstidningar och det index du vanligtvis får om du köper svenska aktieindexfonder, dock före avgifter. Utdelning inkluderas i SIX men inte i OMX. Det innebär att avkastningen för SIX i genomsnitt är cirka 3,0 % högre per år än för OMX. Det är sålunda väldigt viktigt att du eller de svenska aktiefonder du investerar i jämför sig med ett utdelande index, annars blir det inte en rättvis bild av marknadsutvecklingen.

OMX replikerar endast de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen medan SIX replikerar alla bolag på Stockholmsbörsen, stora såsom små. I SIX får du därför en större spridning på dina innehav jämfört med OMX. Det kan också innebära stora skillnader i avkastning mellan dem. Under 2015 avkastade SIX hela 5 % bättre än OMX, utdelningen borträknad, tack vare att småbolag har gått bra i år.

I bägge indexen viktas bolagen mot dess börsvärde, det vill säga stora bolag väger tyngre. Ju bättre ett bolag går, desto större vikt får det i index. Med andra ord köper du mer av det som redan har gått bra. År 2000 utgjorde Ericsson mer än 30 % av index och det slutade med börsras. De som inte ägde index och Ericsson tappade avsevärt mindre. Idag består OMX till hälften av bankaktier och industribolag. Svenska bankers vinster är till stor del beroende av hur mycket svenska privatpersoner och företag lånar. Våra stora industribolag är främst beroende av hög efterfrågan globalt. Själv tror jag att vi har sett toppen för huspriserna och fastighets- aktierna denna gång och att konjunkturen i utlandet kommer att vara fortsatt svag. Hur mycket av det som redan är inprisat i aktiekurserna återstår att se, men själv väljer jag att investera i andra branscher.

Hur ska man då tänka kring detta? Om du har en indexförvaltning tycker jag att du ska diversifiera din portfölj med något som inte är lika trendföljande utan går sig egen väg. En bra aktivt förvaltad aktieportfölj eller fond med en koncentrerad portfölj av noga utvalda bolag (oberoende av hur index ser ut) är ett intressant komplement. Då har du möjlighet att stå emot marknadens svängningar. Se dock till att det är just en koncentrerad portfölj, annars blir det snabbt likt index, med enda skillnaden att det kostar mer.

Läs krönikan i PDF