Lancelot nyheter

Lisa Seligson - Den upp- och nedvända världen

2016-11-04

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2016-11-04

LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management:

Amerikanska tioåriga obligationer har under de senaste tioårsperioderna avkastat cirka 5,5 % i genomsnitt per år. Den månatliga variationen på avkastningen har varit stabil och låg. Än så länge är det alltså ingenting som är upp- och nervänt. Men börjar man titta närmare på avkastningen kan man konstatera att under den senaste tioårsperioden har mer än hälften av avkastningen kommit från värdeökning från fallande räntor och mindre än hälften från den löpande kupongen. I dagsläget är värdeökningens del av den totala avkastningen på obligationer uppe i den högsta nivån på 50 år! Det skiljer sig kraftigt från tidigare tioårsperioder då mindre än 20 % kom från värdeökning. Obligationsmarknaden ser alltså i dag mer ut som aktiemarknaden har gjort historiskt.

Hur ser då aktiemarknaden ut? Under den senaste tioårsperioden har den amerikanska aktiemarknaden avkastat cirka 7 % i genomsnitt per år. Endast en tredjedel har kommit från värdeökning och resten från utdelning. Det är en jättestor skillnad från tioårsperioden mellan 1980-1990 då nästan 90 % kom från värdeökning. Man får gå tillbaka ända till slutet av 80-talet för att hitta en period då aktiemarknaden var lika beroende av utdelning som nu. Aktiemarknaden ser sålunda i dag ut mer som obligationsmarknaden brukar se ut.

Spelar detta någon roll? Ja, om man tror att historien siar om framtiden. I så fall ska perioder av låga värdeökningar på aktier följas av högre. Om vi bortser från det och antar att värdeökning-en på aktier står stilla bör vi få en aktieutdelning på amerikanska börsen på cirka 2,5 % per år. För att obligationsmarknaden ska avkasta lika mycket som börsen krävs det att den tioåriga amerikanska obligationsräntan ska falla till minus. För att ge de historiska 5,5 % krävs det att räntan går ner till hela minus 2 % på tio år! Det känns osannolikt att räntan ska sänkas när man snarare väntar sig en höjning. Även små ränteökningar blir en mardröm för ägare av långa obligationer som får ser sitt värde minska drastiskt.

I valet mellan tioåriga obligationer och aktiemarknaden – välj aktier. Det är extra viktigt i pensionsparandet där risk ofta mäts i andelen aktier. Aktieandelen sätts i förhållande till ålder och äldre personer som ska ha lägre risk har mer obligationer. Med en högre ränta genererar dessa obligationer minusavkastning och det var ju inte det som var tanken med lägre risk. I en upp- och nervänd värld fungerar helt enkelt inte risk och avkastning som ”vanligt”.

LÄS I PDF