Lancelot nyheter

Marknadskommentar från Lancelot Avalons förvaltare

Utvecklingen har den senaste månaden varit minst sagt dramatisk, både i hur spridningen av COVID-19 har påverkat våra vardagsliv som de finansiella marknaderna. I skrivande stund handlas SIX Return index endast marginellt högre än toppen 2015, vilket betyder att Stockholmsbörsen även inklusive utdelningar gett en mycket begränsad avkastning de senaste 5 åren. Historiskt sett har det då ofta varit ett bra läge att köpa aktier för den med ett perspektiv på ett par-tre år, exempelvis 2008 - 2009 och 2002 - 2003. Det enda större undantaget de senaste 100 åren är depressionen på 1930-talet, men skillnaden då är att banksystemet i många länder tilläts att rasa samman och regeringar initialt svarade på minskade skatteintäkter genom att balansera budgeten. I nuläget ser vi ett totalt motsatt agerande från stater och centralbanker och ytterligare stimulanser och stöd till kreditmarknaderna kommer att lanseras framöver. Även om det inte kommer kunna motverka effekten av minskad efterfrågan från konsumenter som måste hålla sig hemma, betyder det att återhämtningen när den väl kommer sannolikt kommer att vara kraftfull. Även om vi förmodligen inte sett botten ännu, betyder det sammantaget att den som har ett långsiktigt perspektiv på sitt sparande snarare bör fundera på att gradvis börja köpa aktier snarare än att sälja.

Avalon gick in i februari med en högre andel kassa än normalt och har även under börsfallet behållit en mer försiktig exponering än vanligt. Det gäller både aktieandel och innehav i sektorer som vi bedömer är mer känsliga för störningar i efterfrågan och produktion. Målsättningen är att successivt använda kassan när möjligheten ges att investera i undervärderade bolag som vi bedömer kan komma ur denna kris i en god position. Lyckas vi med detta kommer Avalon även framöver kunna ge en betydligt bättre totalavkastning än både börsindex, såväl som alternativa tillgångar som stats- och företagsobligationer eller fastigheter.

Erik Bertilsson