Lancelot nyheter

Marknadskommentar från Lancelot Ectors förvaltare

Som jag skrev vid årsskiftet, drevs den goda börsutvecklingen 2019 av högre vinstmultiplar på i många fall stagnerande vinster. Därmed var eventuella fortsatta kursuppgångar under 2020 beroende av en global återhämtning med medföljande vinsttillväxt. När den globala ekonomin nu utsatts för en oförutsägbar chock som sannolikt följs av en recession vars längd och magnitud ännu är osäker, faller börskurserna markant. Men det är inte stimulanser av efterfrågan som behövs eftersom efterfrågan redan finns men inte kan ”användas” då det skulle innebära ökad riskspridning av virussmitta. I stället blir det akuta problemet solvens och balansräkningar. Medan all daglig aktivitet stoppas fortsätter behovet av intäkter för företag och privatpersoner för att betala räkningar, lån, skatter etc. Första prioritet är förstås att bromsa virusspridningen men den bör kompletteras med någon form av finanspolitisk ”socialförsäkring” (ex.vis. check i brevlådan) för att undvika personliga och företagskonkurser. Stater måste alltså stödja privatpersoner & företag betalningsförmåga så att en majoritet av befolkningarna stannar hemma och därigenom minskar smittrisken.

Penningpolitikens roll är att se till att de finansiella marknaderna fungerar och att likviditet bibehålls.

Under tiden går aktiemarknaderna från förra årets ”övervärdering” till att försöka hitta en ny basnivå som sannolikt undervärderar många bolag sett på lång sikt (5–10 år). Men enbart värdering är aldrig ett bra timinginstrument. Osäkerheten kring storleken på vinstneddragningar och hur utdragen dagens situation blir bidrar till en fortsatt hög volatilitet. Men just osäkerheten är ju den andra sidan av riskpremien, d.v.s. utan osäkerhet kan man aldrig få den extraavkastning som aktier gett över tid.

 

Ulf Hansson