Lancelot nyheter

Krönika av Lisa Seligson - Riksbanken gör svenskar allt fattigare

2018-04-28

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2018-04-28

 LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management:

 Den svenska kronan fortsätter att falla och svenskar blir allt fattigare. Varför? Jo, för att Riksbanken envist håller fast vid att inflationen ska vara minst 2%. 

Det är ett förlegat synsätt som baseras på gamla skolböcker med fasta antaganden som inte gäller längre. Man måste tänka större. Jag har diskuterat detta med Riksbanken som framhåller att inflationsmålet är det enda mandat de har. De inser att de blåser upp skulder och att vi inte har något räntevapen när lågkonjunkturen kommer, men fortsätter ändå envist att följa målet. De hävdar att Finansinspektionen och andra får sköta de problemen. 

Men det är tjänstemanna-tänkt och gör mig besviken ända in i själen. 

Riksbanken har tyngd att argumentera för att inflations- målet bör ändras. När målet sattes trodde ingen att inflationen kunde vara under 2% och om man lyckades ansågs det bättre än väntat. Men nu sitter vi här med tjänstemän som inte vill eller kan ta in den riktiga världen där många brottas med låg inflation. En värld som hänger ihop, vare sig man vill eller inte, och där konkurrensen är mördande. Jobb flyttar lätt till länder med lägre lönekostnader, den tekniska utvecklingen gör att arbeten försvinner eller effektiviseras och det ger möjlighet att producera billigare varor som vi sedan beställer över internet. Tror någon då att vi kan få löneinflation i Sverige? Nej, verkligen inte, förutom på den nischade och välutbildade arbetskraft som eftersökts. 

Under tiden får inte bara de med låg utbildning svårt att få arbete utan blir också fattigare när den svenska kronan försvagas med riksbankens blindhet. 

Riksbanken svar till mig: ”Jag tror att svenskar uppskattar att det är prisstabilitet på 2%.” 

Själv tror jag inte många svenskar funderar på om inflationen mätt som KPI är på 0% eller 2%. 

Däremot tänker de flesta på skuldberg, dyra semestrar och global konkurrens, både vad gäller låglönejobb och hög utbildning. Vi upp- lever också dyrare försäkringar, sämre sjukvård och ökad brottslighet, det vill säga hög verklig inflation. Men det är inte så Riksbanken mäter inflation. Under tiden fortsätter alla exportbolag att tjäna pengar på valutan istället för att fokusera på effektivitet, kompetens och produktutveckling, medan hela svenska folket blir fattigare.

LÄS KRÖNIKAN I PDF HÄR