Lancelot nyheter

Slår aktiv förvaltning indexförvaltning

2017-10-14

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2017-10-14

 LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management: Än en gång kan man konstatera att majoriteten av alla aktiva fonder i Sverige inte slår index. Denna gång är det S&P som gjort undersökningen. Ska man då sluta att investera i aktivt förvaltade fonder och bara spara i indexförvaltning? Nej, verkligen inte. Det gäller dock att man kontrollerar att fonderna verkligen är aktivt förvaltade och inte bara utger sig för det.

Min slutsats är att svenskarna är ett fondsparande folk och det naturliga har varit att man har vänt sig till sin bank för att få råd. Bankerna sitter därför på den största delen av fondsparandet idag. Men de fonder som har lyckats med att slå index är verkligen inte bankernas fonder.

Det finns nämligen bara ett sätt att lyckas med aktiv förvaltning, full frihet för förvaltaren att själv välja bolag och att ha en koncentrerad portfölj. Enligt min åsikt skall det vara runt 20 stycken innehav. När antalet innehav kryper uppåt går det fort att bli väldigt likt index och då minskar förutsättningarna att slå börsen. Problemet är att det är för många fonder som har alldeles för många innehav.

Sedan gäller det så klart att man väljer rätt bolag och det är just det jag tror att bankerna är rädda för. Det syns nämligen direkt i avkastningen om du har valt ett fel bolag till skillnad från om du har många innehav då felsteget späs ut. De kallar det så fint att de sprider risker, men det sänker också avkastningen. Just diversifieringsrisken minskas avsevärt redan vid 15 stycken innehav. Många fler än det behöver du alltså inte för att diversifiera. Risken/möjligheten att sedan välja bolag är ju just det du vill ha med aktiv förvaltning eftersom det ger dig möjlighet till högre avkastning.

Granska den historiska avkastningen på minst 5 år och jämför med börsen. Enskilda år i förhållande till börsen blir inte lika viktiga med aktiv förvaltning eftersom portföljen sätts ihop oberoende av index sammansättning. Däremot skall avkastningen på några års sikt väsentligt ha överstigit börsen. Glöm inte att också kontrollera vilket index fonden jämför sig med. Svenska aktiefonders jämförelseindex skall vara SIX Return eftersom det tar med alla bolag på börsen inklusive utdelningar jämfört med OMX30 som bara tar med de 30 största bolagen och utan utdelningar. En indexfond baseras ofta endast på de största bolagen på börsen och går då minste om de mindre bolagen som över tid har avkastat bättre. Detta är ännu en sak som gör att jag tycker att aktiv förvaltning är att föredra.

LÄS KRÖNIKAN I PDF HÄR