relimgtop

Krönika av Lisa Seligson: Surar Ingves?

Publicerad i SvD, A Perfect Guide 2015-05-09

KANSKE BLEV STEFAN Ingves sur när Finansinspektionen tog det övergripande ansvaret för makroekonomisk stabilitet. Därför ska han minsann visa att det bara är inflationsmålet som gäller. Nu får Sverige och Finansinspektionen skylla sig själva och sköta Sveriges skulder bäst det går. Ja, ibland kan man undra om det är precis så här det är. 

Men verkligheten är inte så enkel Visst kan man tycka att Ingves stirrar sig blind på inflationsmålet på 2% och att detta mått är förlegat. Vi har inflation i Sverige men inte om man mäter på samma sätt som vi beräknar KPI idag. Fastighetspriser ökar, försäkringar och bilar blir dyrare. Telefon- och internetabonnemang får mer innehåll men blir inte billigare eftersom extratjänsterna och förbättringarna inte går att välja bort.

Att sedan oljepriset gått ner och att vi handlar mer och billigare via nätet utgör ingen deflationsrisk utan är en naturlig utveckling
i en värld som hela tiden rör sig framåt. Inte kommer vi att vänta med att köpa en ny TV för det! För det är just det man är rädd för med deflation, att människor väntar med inköp för att det blir billigare framöver. Således bör inflationsmåttet ändras till att bli
mer flexibelt eller räknas på ett annat sätt. 

Ingves har dock rätt på ett sätt när han sänker räntan. Eller egentligen har han lika fel som resten av Europa, som gör samma sak. Det är nämligen ett valutakrig som pågår. Genom att sänka räntan försvagar man sin valuta och då kan man exportera mer, samt få det svenska folket att köpa fler svenska varor. Detta ökar BNP-tillväxten i Sverige vilket är bra för svensk ekonomi. Problemet är dock att den låga räntan leder många in i onaturliga och på sikt riskfyllda investeringar med för höga värderingar. När dessa bubblor spricker i Sverige och andra länder kan det påverka ländernas ekonomi till det sämre, betydligt mer än vad en ökad inhemsk konsumtion kan göra det bättre.


Det är sålunda en svår balansgång: sänka valutan och tävla med andra länder för att få bättre BNP-tillväxt, på samma gång som det
inte får byggas tillgångsbubblor som sedan brister. Ett steg i rätt riktning vore att riksdagen tog sitt ansvar och ändrade dagens förlegade inflationsmål så att Ingves kan återgå till att vara den förnuftiga man som han egentligen är.

Krönikan i PDF