Lancelot nyheter

Urban Bäckström invald i styrelsen för Lancelot

Urban Bäckström invald i styrelsen för Lancelot Holding AB och Lancelot Asset Management AB. Rune Anderson har undanbett sig omval till styrelsen.
Det är med stor glädje vi välkomnar Urban Bäckström som ny styrelsemedlem i Lancelot. Urban kommer med sin gedigna kunskap från den finansiella marknaden ytterligare förstärka Lancelot. I samband med Urbans inval i styrelsen blir han även aktieägare i Lancelot.

Urban Bäckström har stor erfarenhet från politik och ekonomi. Han började 1980 som departementssekreterare i dåvarande ekonomidepartementet och har också bland annat varit statssekreterare i finansdepartementet. Från 1993 till 2000 var han riksbankschef och därefter VD för Skandia Liv och från 2005 till 2014 VD för Svenskt Näringsliv.

Lancelot vill tacka Rune för de 15 år som han suttit i styrelsen för Lancelot. Rune har med sin breda kunskap inom olika områden, som företagsledare för börsbolag och som entreprenör varit en stor tillgång för Lancelot. I samband med Årsstämman utnämndes Rune till hedersordförande och kommer, genom Mellby Gård koncernen, fortsätta att vara aktieägare i Lancelot.

Förutom Urban Bäckström består Lancelots styrelse av ordförande Peggy Bruzelius, Fredrik Persson, Sverker Thufvesson och Per Ljungberg.