Lancelot nyheter

Våga vara långsiktig

2017-09-23

PUBLICERAD I SVD, A PERFECT GUIDE 2017-09-23

 LISA SELIGSON på Lancelot Asset Management: - Jag måste ännu en gång slå ett slag för långsiktighet och att faktisk våga ta risk!

 Många jag träffar är besvikna på sina förvaltare då de alltid är för sent ute när det gäller investeringsråd. De säger köp när börsen redan står högt i värde och sälj när det redan har gått ner. Därför är det många som idag inte vågar äga aktier och vara långsiktiga. Som en konsekvens av att inte våga ta risk vill många endast äga trygga produkter som inte har stora svängningar i avkastningen. Därför har många efter börsnedgången för 10 år sedan investerat i hedgefonder istället för aktier. Jag tycker att det är fel tänkt. De flesta personer som investerar i finansiella placeringar behöver inte sina investerade pengar förrän om lång tid och kan därför tåla upp- och nedgångar. För det är ändå målet som räknas och inte vägen dit! Köp aktier men välj gärna en förvaltare som ser till att kapa framförallt botten på nedgången.

För att konkret visa vad det betyder ser ni i diagrammet börsindex, hedgefondindex samt vår aktivt förvaltade globalfond Lancelot Camelot. Jag har valt att visa vad som hände om du som investerare hade investerat på börsen vid sämsta tänkbara tillfälle, på toppen i juni 2007. Som ni ser har Lancelot Camelot samt börsen slagit hedgefondindex rejält. Börsen tappade i början mycket i värde men återtog sedan tappet och ligger nu långt över hedgefondindex avkastning. Lancelot Camelot klarade sig bättre i nedgången eftersom aktieandelen drogs ner till den lägsta möjliga på 60 % och drogs sedan upp i mars 2009 när börsen började stiga. Fonden har avkastat mer än dubbelt så mycket som börsen och ofattbart mycket mer än hedgefonden.

Jag är övertygad om att de flesta kan tåla den volatilitet som en bra aktiefond har när de ser avkastning på längre sikt. Våga därför investera i aktier och var långsiktig. Det lönar sig i längden!

Avkastningen avser Lancelot Camelot A 20070531 tom 20170831. Ingen hänsyn tagen till inflation. Observera att historisk avk. inte är någon garanti för framtida avk. Pengar som placeras i våra fonder kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. Informationsbroschyr, fondfaktablad och årsberättelser finns på www.lancelot.se eller tel: 08-440 53 80.


LÄS KRÖNIKAN I PDF HÄR