Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Augusti:
  • Lancelot Avalon 312,9% -27,6% -4,3%
  • Jämförelseindex 219,7% -25,0% -7,2%

Om Lancelot Avalon

Lancelot Avalon är vår aktiefond som fokuserar på den svenska marknaden. Lancelot Avalon är aktivt förvaltad och investerar i ca 20 stycken börsbolag med potential att öka kraftigt i värde på lång sikt. Fondens målsättning är att långsiktigt avkasta väsentligt bättre än Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fonden har i normalfallet 100% aktier varav majoriteten investeras i svenska aktier. Investeringar kan även ske i utländska aktier och då framförallt bolag noterade på andra nordiska börser.

Lancelot Avalon investerar i bolag som:

• har bra affärsmodell, marknadsposition, produkter och ledning
• är attraktivt värderade beaktande potentialen
• förväntas förbättra intjäningsförmågan väsentligt
• förvaltaren känner väl
• är missförstådda av marknaden

Fondstruktur

Förvaltningen sker i en så kallad master-/feederfondstruktur. Som kund investerar du i feederfonden. Feederfonden investerar i sin tur i masterfonden Lancelot Avalon Master som sedan gör investeringar i marknaden.

Eftersom feederfonden endast investerar i masterfonden förvaltas din investering på precis samma sätt som Lancelot Avalon Master. Läs gärna informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för detaljerad beskrivning av förvaltning och villkor.

Hållbara investeringar

Lancelot arbetar aktivt med att investera i hållbara bolag med hög moral och etik. Förutom ett internt arbete samarbetar vi med GES Investment Services AB som regelbundet screenar Avalons innehav mot etiska och moraliska internationella konventioner och riktlinjer. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete se Hållbara investeringar.

 

                                                              Fondfakta Lancelot Avalon


                 LANCELOT AVALON A                  LANCELOT AVALON B
Placeringsinrikning:
Aktiefond som huvudsakligen investerar i svenska aktier
Aktiefond som huvudsakligen investerar i svenska aktier
Tillgångsslag:
Aktier och likvida medel
Aktier och likvida medel
Denominerad valuta:
SEK
SEK
Ansvariga portföljförvaltare:
Erik BertilssonErik Bertilsson
Fast arvode:
1 % per år
1,3 % per år
Startdag:
2012-11-012020-10-19
Rörligt arvode:
20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis i efterskott.
20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras dagligen.
Jämförelseindex:
SIX Return IndexSIX Return Index
High Watermark:
Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas per individ och är evigt.
Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder
har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.

Insättnings- och uttagsavgift:
Nej
Nej
Insättningsbelopp:
Första insättning lägst 1 000 000 kronor. Tilläggsinvestering 100 000 kronor (1 000 000 kr hos Avanza och Nordnet).
Första insättning lägst 1 000 000 kronor (100 kr via Avanza och Nordnet), tilläggsinvestering 100 kronor.
Teckning/Inlösen:
Månadsvis
Dagligen
Utdelning:
Nej
Nej
Fondbolag:
Lancelot Asset Management AB
Lancelot Asset Management AB
Förvaringsinstitut:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Tillståndsgivande myndighet:
Finansinspektionen
Finansinspektionen
Revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
ISIN-kod:
SE0004841195
SE0014704805

   Uppdaterat: 2020-10-19


Vill du bli kontaktad för att få veta mer om vår fond Lancelot Avalon?

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.