Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Januari:
  • Lancelot Avalon 325,1% 4,8% 4,8%
  • Jämförelseindex 255,4% 7,9% 7,9%

Om Lancelot Avalon

Vår prisbelönta Sverigefond Lancelot Avalon är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att på 3-5 år ge en avkastning som väsentligt överstiger Stockholmsbörsens index (SIX Return Index). Investeringarna görs normalt i 20–25 börsbolag med fokus på Sverige. Fonden kan ha upp till 20 % av en enskild position (ett enskilt bolag) och kan även investera i utländska bolag, främst i Norden. 

Större placeringsfrihet än vanliga Sverigefonder

Normalt är fonden fullinvesterad med 100 % aktier. Men möjlighet finns att variera aktieandelen mellan 60 och 120 procent av fondens värde, till skillnad från vanliga Sverigefonder som oftast måste vara fullinvesterade. Det innebär att fonden kan begränsa 

effekten av ett börsfall och nå en högre avkastning när börsen stiger. 

Investeringsprocess – fokus på bakgrundsanalyser

Kännetecknande för fondens investeringsprocess är djupa bakgrundsanalyser av de mest lovande bolagen. Förvaltaren möter bland annat företagsledningar, besöker verksamheter, gör konkurrensanalyser och granskar marknadspositioner för att få en god bild av bolagens långsiktiga värden. Fonden investerar gärna i bolag och sektorer som inte marknaden fokuserar på än, men där vi ser stora möjligheter på sikt.

Kort om Lancelot Avalon:

    Investeringar görs i bolag som är lågt värderade för tillfället, men som vi anser ha god avkastningspotential på sikt.

    Noggranna bakgrundsanalyser görs med bland annat granskning av bolagets affärsmodell,  ledning, marknadsposition, produkter och ledning.

    Fonden kan variera aktieandelen mellan 60 och 120 procent av fondens värde och därmed anpassa risk-och avkastningspotentialen efter marknadens svängningar.

    Investeringar görs i ett mindre antal bolag – cirka 20–25 stycken.

    Fonden kan investera i upp till 20 % av en enskild position (ett enskilt bolag)

    Möjlighet att investera i många olika branscher och sektorer.

Fonden passar dig som:

    Vill ta del av utvecklingen på den svenska marknaden.

    Vill ha en aktiefond som förvaltas aktivt med möjlighet att slå Stockholmsbörsens index (SIX Return Index) över tid.

    Har en placeringshorisont på minst 5 år.

Fondstruktur

Förvaltningen sker i en så kallad master-/feederfondstruktur. Som kund investerar du i feederfonden. Feederfonden investerar i sin tur i masterfonden Lancelot Avalon Master som sedan gör investeringar i marknaden.

Eftersom feederfonden endast investerar i masterfonden förvaltas din investering på precis samma sätt som Lancelot Avalon Master. Läs gärna informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för detaljerad beskrivning av förvaltning och villkor.

Hållbara investeringar

Lancelot arbetar aktivt med att investera i hållbara bolag med hög moral och etik. Förutom ett internt arbete samarbetar vi med GES Investment Services AB som regelbundet screenar Avalons innehav mot etiska och moraliska internationella konventioner och riktlinjer. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete se Hållbara investeringar.

 

                                                              Fondfakta Lancelot Avalon


                 LANCELOT AVALON A                  LANCELOT AVALON B
Placeringsinrikning:Aktiefond som huvudsakligen investerar i svenska aktier
Aktiefond som huvudsakligen investerar i svenska aktier
Tillgångsslag:Aktier och likvida medel
Aktier och likvida medel
Denominerad valuta:SEK
SEK
Ansvariga portföljförvaltare:Erik BertilssonErik Bertilsson
Fast arvode:1 % per år
1,3 % per år
Startdag:2012-11-012020-10-19
Rörligt arvode:20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis i efterskott.
20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras dagligen.
Jämförelseindex:SIX Return IndexSIX Return Index
High Watermark:Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas per individ och är evigt.
Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder
har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.
Insättnings- och uttagsavgift:Nej
Nej
Insättningsbelopp:Första insättning lägst 1 000 000 kronor. Tilläggsinvestering 100 000 kronor (1 000 000 kr hos Avanza och Nordnet).
Första insättning lägst 1 000 000 kronor (100 kr via Avanza och Nordnet), tilläggsinvestering 100 kronor.
Teckning/Inlösen:Månadsvis
Dagligen
Utdelning:Nej
Nej
Fondbolag:Lancelot Asset Management AB
Lancelot Asset Management AB
Förvaringsinstitut:Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Tillståndsgivande myndighet:Finansinspektionen
Finansinspektionen
Revisor:Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
ISIN-kod:SE0004841195
SE0014704805

   Uppdaterat: 2020-10-19


Vill du bli kontaktad för att få veta mer om vår fond Lancelot Avalon?

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.